ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Akumulátory

Akumulátor je technické zařízení na opakované uchovávání energie, obvykle elektrické. Akumulátor je sekundární článek, který je potřeba nejdříve nabít a teprve potom je možné jej použít jako zdroj energie. Akumulátory mohou uchovávat růzé druhy energie, například elektrickou, mechanickou, tepelou, kinetickou atd.. Když se mluví o loích je určitě míněn akumulátor elekrické energie, česky baterie (autobaterie). Akumulátory elektrické energie se dělí dále (mimo jiné) dle uskladnění enrgie a stavby akumulátoru. To vyplívá z toho k čemu jsou tyto akumulátory určeny. Na lodi najdeme nejčastěji tři druhy akumulátorů elektrické energie. Články v baterce (svítilně) jsou většinou na jedno použití (po vybití už se většinou nedají znovu nabít). Startovací baterie (akumulátor) motoru - slouží ke startování lodního motoru a jeho charakteristikou je to, že dává nárazově vysoký proud, ale má menší kapacitu a nelze ho vybít do nuly (pak se většinou už nedá použít). Servisní baterie (akumulátor) - slouží k zásobování elektrickou energií lodních elektrických spotřebičů (světla, navigace radiostanice atd), jeho charakteristikou je to že dává menší proud ale má vysokou kapacitu a lze ho, většinou bez poškození, vybít do nuly a znovu nabít.

Bližší informace: https://cs.wikipedia.org/wiki/Akumul%C3%A1tor

  • Anglicky: Batteries
  • Německy: Batterien
  • Francouzsky: Piles
  • Italsky: Batterie
  • Chorvatsky: Akumulatori