ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Převzetí a předání lodi

Každý zkušený jachtař věnuje převzetí lodi náležitou pozornost a dostatečné množství času. Proto i Vy věnujte převzetí lodi náležitou péči a dostatečné množství času. Rozhodně nikdy nepodepisujte předávací protokol bez důkladného převzetí lodi.

Inventární list

Inventární list

Vzorový inventární list s překladem.

Více informací
Instruktážní videa

Instruktážní videa

Prohlédněte si co a jak na jednotlivých lodích kontrolovat při převzetí.

Více informací

Jak si správně převzít loď

Po příchodu na loď, ještě dříve, nežli se nalodí celá posádka, si musí kapitán loď převzít. Nejlepší postup je následující: kapitán si vybere jednoho pomocníka a zbytek posádky pošle do hospody, kde do té doby obvykle stejně seděla. Pomocníkovi dá do ruky Inventární list (angl. Check list/inventory list), který obvykle leží na navigačním stole a dá se do přebírání lodi. Pomocník čte položku za položkou a kapitán si vše překontroluje. V protokolu si odškrtá vše, co je jasné a udělá si otazník u položek, které nenajde, anebo jejichž ovládání mu není jasné. A tyto nejasné položky potom probere se zaměstnancem charterové společnosti.

Proveďte kontrolu

 • veškerého elektrického vybavení, 
 • vypínačů a jističů včetně kontroly funkčnosti jednotlivých el. zařízení,
 • kotev. vrátku včetně jističe kotevního vrátku, který je obvykle někde schovaný, 
 • pozičních světel
 • navigačních přístrojů
 • autopilota
 • vysílačky
 • chladničky a její funkčnosti (během letní plavby je chladnička druhá nejdůležitější věc na lodi hned po motoru),
 • kontrolu vařiče
 • plynových lahví a uzávěru plynu, (plnost plynových láhví - nezapomeňte na kontrolu i té rezervní),
 • WC včetně ventilů a jeho funkčnost, 
 • odčerpání vody ze sprchového koutu,
 • přepínání fekálního tanku a jeho vypouštění,
 • stavu trupu - pod podlážkami (přítomnost vody, stav okolí šroubů upevňujících kýl - zda v okolí šroubů nejsou praskliny), paluba lodi, boky lodi (můžou být poničeny především nárazem/mohou být odřeny kvůli nedostatečnému použití fendrů předchozích posádek), přední část lodi (může být poničena především od kotvy), záď lodi (může být poničena především od přístavních mol při manévrech),
 • motoru (stavu oleje v motoru i převodovce, napnutí klínových řemenů, chladicí kapaliny, proveďte vizuální prohlídku motoru, zda z něj někde něco neteče, kontrolu přívodního ventilu chladicí vody a také stav nafty v nádrži),
 • bezpečnostního vybavení (stav, počet a umístění vest, záchranných pásů, světlic, hasicích přístrojů, nůžek na přestižení stěhů a vantů),
 • bocmanské lávky pro lezení na stěžeň, neporušenost bocmanské sedačky a lana výtahu (bývají předřené v horní části),
 • plachet a palubního vybavení (stoperů, navijáků, stavu výtahových, rolovacích a otěžových lan, záchranný kruh či podkova a záchranná svítící bóje),
 • vůle kormidla (vyzkoušejte vůli kormidelního kola točením doprava a doleva)
 • obsahu veškerých batyst (kde by měla být rezervní pína – kormidelní páka – kterou je dobré si vyzkoušet nasadit a použít, vázací lana, rezervní kotva, kýbl, rejžák, páka k ruční bilge pumpě, pádla (zkontrolujte si, že pádla jsou kompletní a jdou nasadit do člunu), pumpa ke člunu (zkontrolujte, zda má pumpa tu správnou redukci, kterou se dá člun nafouknout) a háčky pro pádla ke člunu (dingy), el. prodlužovák, atd.),
 • lodních dokumentů (povolení k plavbě – v Chorvatsku tzv. Prijava, pojištění odpovědnosti, případně Koncesní listina vyžadovaná v Chorvatsku, seznam posádky – Crew List) a map a plavebních příruček,
 • vodních nádrží, zda je/jsou doplněny (ideálně si to ověřte jejich doplněním - ukazatele stavu vody nemusí vždy plně fungovat),
 • nádrž na naftu (ukazatel paliva nemusí vždy fungovat a je často poměrně nepřesný, pokud ukazatel ukazuje málo nafty, nechal bych si v domovské marině dolít naftu, ať se prokáže, že palivoměr špatně ukazuje a vy máte jistotu, že máte plné nádrže),
 • náhradních dílů (zda jsou na lodi náhradní klínové řemeny k hlavnímu motoru a gumový impeler do podávacího čerpadla slané vody na chlazení motoru).

Ke kontrole zbývá ponořená část trupu. A to je ve špinavé marině nemožné nebo velmi nepříjemné. Kontrolu ponořené části proto proveďte v nejbližší zátoce, a pokud by tam nějaká závada byla, hned ji telefonicky nahlaste do charterové společnosti, aby ji nechtěli uhradit po Vás. Obvykle se ale dá věřit tomu, že loď je pod ponorovou částí nepoškozená.

Každý zaměstnanec charterové společnosti, kterého potkáte na molu, má v den střídání posádek na starosti 10 i více lodí na předání. Nemá tedy dostatek času, aby si s každým zákazníkem důkladně celou loď prošel. Převzetí lodi Vám zabere obvykle jednu až dvě hodiny. Čím větší a složitější je loď, tím delší čas je potřeba. Do předávacího protokolu si označte pouze věci, které jste nenašli nebo zařízení, jehož funkce a používání Vám není jasné. A pouze s těmito nejasnostmi se potom obraťte na toho, kdo Vám loď předává. Někdy se může stát, že předávající sám neví, jak se co používá. Nechte na něm, ať si to někde zjistí, ale v každém případě vždy vyžadujte, aby si nepřítomnost věcí na lodi nebo poničené vybavení lodi poznamenal do check-in listu, v případě nutnosti ihned požadujte odstranění závady. Při případných dohadech při finálním předání lodi budete v lepší vyjednávací pozici nebo budete zcela kryti, pokud byla poničená/ztracená věc zaznamenána při předání.

Jistý rozdíl je mezi přebíráním lodi nové a lodi staré. Při přebírání nové lodi musíme zkontrolovat všechna, byť malá poškození boků a paluby, veškerá poškození plachet a zapsat je do předávacího protokolu. Pozorně zkontrolujte loď na přídi, kde bývá otlučený bok od kotvy. Pokud si palubu a bok lodi natočíte na kameru anebo nafotíte, máte při vracení lodi zaznamenaný stav, v jakém jste si loď přebírali. Naopak u staré lodi drobným šrámům na bocích a palubě nemusíte věnovat pozornost. Zde je důležité zkontrolovat funkčnost veškerých důležitých zařízení -  motoru, chladničky, hloubkoměru, plachet, vysílačky, kotevního vrátku a světel. V dnešní době, kdy má každý kameru na telefonu, Vám doporučujeme celou palubu obejít se zapnutou kamerou a vše si natočit, veškerá i drobná poškození a také boky lodi. Pokud by při vracení lodi došlo k nějakému sporu, pustíte si video a budete mít ihned kontrolu stavu při přebírání lodi. Video, kde je zaznamenám čas pořízení, může v mnoha případech sloužit i jako důkaz, že jste si loď s poškozením přebrali a za poškození nemůžete.

Důvody, proč se přebírání lodi zanedbává

 • Jazyková bariéra a nesmělost
 • Pocit, že přebírání lodi je tak jednoduchá záležitost, že nemá cenu se tím déle zabývat
 • Přístup zaměstnanců charterové společnosti, kteří předání lodi zákazníkovi vyřeší za 10minut

Několik důvodů, proč se důkladné převzetí lodi vyplatí

 • Šetří Vaše peníze při vrácení lodi díky zaznamenání všech závad
 • Víte, kde co je a jak to rychle najít – kšíry, vesty, hasicí přístroj, ventily propojující jednotlivé vodní nádrže, uzávěr plynu u vařiče, jistič kotevního vrátku, impeler chlazení motoru, nářadí...
 • Seznámili jste se s funkčností a s používáním jednotlivých zařízení na lodi

Pokud si přeberete loď takto pečlivě a vše důkladně zkontrolujete, splnili jste první podmínku pohodové a bezproblémové plavby. Ke snadnějšímu převzetí lodi Vám může pomoci náš typový Inventární list (ke stažení v pdf je zde).

Ke stažení

Vzorový inventární list v PDF - stáhnout

Co kontrolovat při převzetí lodi - stáhnout