ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Celková situace - Evropa

 

Ať se teprve chystáte na loď nebo už na lodi jste, je pro bezpečnou plavbu nezbytné sledovat stav počasí a jeho předpověď. Na této stránce naleznete výběr map, které zobrazují aktuální počasí nad Evropou i jeho prognózu pro následující dny. Kromě aktivních map, které jsou denně aktualizovány, přinášíme odkazy i na webové stránky, na kterých naleznete další užitečné mapy.

Chcete předpovědním mapám dokonale rozumět a sestavovat si vlastní předpovědi? Přihlaste se na naši přednášku Meteorologie.

Synoptické mapy

Dnes

Přízemní synoptická situace - ČHMÚ - dnes

Zítra

Přízemní synoptická situace - ČHMÚ - zítra

Pozítří

Přízemní synoptická situace - ČHMÚ - pozítří

Dnes

Přízemní synoptická situace - Met Office - dnes

Dnes

Přízemní synoptická situace - Met Office - dnes

Za 3 dny

Přízemní synoptická situace - Met Office za 3 dny

Zítra

Přízemní synoptická situace - Met Office - zítra

Za 4 dny

Přízemní synoptická situace - Met Office za 4 dny

Pozítří

Přízemní synoptická situace - Met Office - pozítří

Za 5 dní

Přízemní synoptická situace - Met Office za 5 dní

Další užitečné odkazy:

Radarové mapy

Dnes

Meteox - dnes

Další užitečné odkazy:

Satelitní mapy

Další užitečné odkazy:

Větrné mapy

Dnes (+ 7 dní)

Další užitečné odkazy:

Počasí a teplota

Dnes

ČHMÚ - Dnes

Dnes

ČHMÚ - Dnes

Varování

Meteoalarm - Varování

Meteorologické výstrahy pro Evropu na: Meteoalarm.eu

Legenda ke čtení mapy
Bílá: Chybějící, neúplné nebo nedůvěryhodné údaje.

Zelená: Počasí nevyžaduje zvláštní pozornost.

Žlutá: Počasí představuje potenciální nebezpečí. Předpovídané jevy nejsou neobyvklé, při provádění aktivit vystavených působení meteorologických prvků se doporučuje věnovat situaci zvýšenou pozornost a vyhnout se možnému riziku.

Oranžová: Počasí je nebezpečné. Jsou předpovězeny neobvyklé meteorologické jevy. Mohou se vyskytnout materiální škody a oběti. Je nezbytná bdělost a potřeba pravidelného sledování vývoje meteorologické situace. Je třeba podřídit se doporučením zodpovědných orgánů.

Červená: Počasí je velmi nebezpečné. Jsou předpovězeny výjimečně intenzivní meteorologické jevy. Lze očekávat značné materiální škody na velkém území, vážná zranění, případné ztráty na životech. Je potřeba častého sledování podrobných informací o očekávaných meteorologických podmínkách a rizicích. Za všech okolností je třeba se podřídit nařízením a doporučením zodpovědných orgánů a očekávat mimořádná opatření. 

Další užitečné odkazy: