ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Nyní jsme ZINDULKA, s.r.o.

Z YACHTCHARTERU, s.r.o. jsme se přejmenovali na ZINDULKA, s.r.o.
Z YACHTCHARTERU, s.r.o. jsme se přejmenovali na ZINDULKA, s.r.o.

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si vás informovat, že s účinností od 27. září 2017 dochází ke změně obchodní firmy společnosti YACHTCHARTER, s.r.o., obchodní společnosti se sídlem na adrese Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, IČO 27586421, DIČ CZ27586421.
Od výše uvedeného data vystupuje společnost pod novou obchodní firmou: ZINDULKA, s.r.o. 
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, kontaktní údaje, atd.) zůstávají beze změny. Změna obchodní firmy společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. V minulosti uzavřené smlouvy jsou nadále platné.
Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novou obchodní firmou.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste při komunikaci s naší společností používali výhradně novou obchodní firmu ZINDULKA, s.r.o.