ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
Kapitánský průkaz B

Kapitánský průkaz B

Velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster offshore)
Velitel jachty mořské plavby (Yachtmaster offshore)
Cílem tohoto kurzu je naučit se vést loď během delší non stop plavby, vypočet přílivů a přílivových proudů v praxi. Plout za obtížných meteorologických podmínek a připravit Vás na zkoušku na stupeň B na Ministerstvu dopravy. Sloučili jsme teoretické kurzy na stupeň C a na stupeň B do jednoho kurzu. Důvod je jednoduchý. Většina účastníků kurzů na stupeň B již zapomněla téměř vše, co se kdysi naučili na stupeň C, a bylo tak nutné vše opakovat.

Kapitánské kurzy moře - teorie B

Termíny/konkrétní nabídky

Teoretický kurz B

28.2. 2020 1.3. 2020
LektorPavel Burkert
Obsazenost 2 z 10 Cena 6 500 Kč
Místo konání

budova Visionary

Praha 7- Holešovice, plynární 1617/10, 17000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč
Doplňující informace

Cena nezahnuje zkoušku z teorie B -1500 kč

Teoretický kurz B

1.5. 2020 3.5. 2020
LektorPavel Burkert
Obsazenost 0 z 10 Cena 6 500 Kč
Místo konání

budova Visionary

Praha 7- Holešovice, plynární 1617/10, 17000

Cena zahrnuje
 • Instruktora
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • 2x oběd
 • Výukové materiály
 • Pomůcky
 • Mapu
 • navigační mapu
 • navigační sadu (navigační trojúhelník a pravítko, kružítko, tužku, gumu)
 • výuková poznámková skripta
 • výukové prezentace všech probíraných témat v digitální podobě
Cena nezahrnuje
 • lékařskou prohlídku - 300 - 500 Kč
Doplňující informace

Cena nezahnuje zkoušku z teorie B -1500 kč

Časový rozvrh

Kurz probíhá v pátek:

 • 13:00 - 17:30 _ Navigace B - výpočet přílivů a přílivových proudů
 • 18:00 - 21:00 _ Navigace C - opakování pro B


pokračuje v sobotu:

 • 09:00 - 10:45 _ Navigace B
 • 11:00 - 12:00 _ Meteorologie B
 • 12:00 - 13:00 _ OBĚD
 • 13:00 - 15:30 _ Meteorologie B
 • 15:45 - 20:00 _ Plavební nauka B
 • 20:15 - 21:00 _ Psychologie kapitána


pokračuje a končí v neděli:

 • 09:00 - 10:30 _ Meteorologie B
 • 10:45 - 12:00 _ Navigace B
 • 12:00 - 13:00 _ OBĚD
 • 13:00 - 15:45 _ COLREG,
 • 16:00 - 17:00 _ Informace o zkoušce

Podrobné informace o kapitánských průkazech na stupeň B

Co se na teoretickém jachtařském kurzu naučíte

 • Navigaci - teorii terestrické navigace (plavba v dosahu pobřeží), práci s mapou, používání navigačních trojúhelníků a odpichovátka, práci s navigačními příručkami a jejich použití v praxi, počítání navigačních příkladů a jejich vynášení do mapy. Velký prostor je věnován metodice výpočtu přílivů a přílivových proudů, výpočtu příkladů, vynášení do mapy.
 • Plavební nauku - vše podstatné, co je nutné pro plavbu. Teorie obtékání plachet a jejich trimování, kotvení, parkování v přístavech, reakci lodního šroubu, přípravu a převzetí lodi, názvosloví, manévr muž přes palubu MOB, záchranu lidského života na moři, nasednutí na mělčinu, teorii plavby v obtížných podmínkách.
 • Pravidla o zabránění srážkám na moři - COLREG. Přednosti lodí, světla lodí, mlhové a manévrovací signály, signály nouze, systém rozdělené plavby a úzké plavební dráhy.
 • Meteorologii - základy meteorologických procesů a jejich zvládnutí na takové úrovni, abyste dokázali samostatně vyhodnotit synoptickou mapu, globální meteorologii, pasáty a proudy.
 • Zdravovědu - resuscitaci, podchlazení, tonutí.

Definice průkazu Velitel jachty mořské plavby - stupeň B

 • pro loď do 24 m délky
 • pro plavbu do 200 NM od břehu
 • průkaz je mezinárodně uznávaný

Kapitánské zkoušky B

Termíny/konkrétní nabídky

Kapitánské zkoušky B

5.3. 2020 v 09:00
LektorPavel Kocych
Obsazenost 4 z 10 Cena 1 500 Kč
Místo konání

budova Visionary

Praha 7-Holešovice, Plynární 1617/10, 17000

Cena zahrnuje
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • Zkoušející

Kapitánské zkoušky B

7.5. 2020 v 09:00
LektorPavel Kocych
Obsazenost 1 z 10 Cena 1 500 Kč
Místo konání

budova Visionary

Praha 7-Holešovice, Plynární 1617/10, 17000

Cena zahrnuje
 • Pronájem místnosti
 • Občerstvení
 • Zkoušející

Kapitánské zkoušky B

Kapitánské zkoušky B

Kapitánská zkouška probíhá 1 - 2 týdny po skončení kurzu a koná se pod dozorem Ministerstva dopravy. Zkušební komisaři jsou jmenovaní MD. Na zkoušce se nejprve počítá a vynáší do mapy navigační příklad a poté následuje ústní zkouška ze šesti předmětů.

Co s sebou na zkoušku

Na zkoušku je nutné vytisknout, vyplnit a přinést následující dokumenty

Průběh kapitánské zkoušky

 • 1. část písemně: výpočet navigačního příkladu - pro stupeň B je na navigační příklad čas 90 minut 
 • 2. část ústně: navigace, COLREG, plavební nauka, meteorologie, angličtina, zdravověda.

Žádost o vydání průkazu

Pro vydání průkazu na MD je nutné doplnit následující:

Výše uvedené vložte do složky: Složka na doklady k žádosti o vydání průkazu.

Složku je nutné vytisknou na formát A3 a přehnout, aby vznikla A4 s potiskem na titulní straně. Pokud si nebudete vědět rady, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme. 
Složku si ponechejte u sebe a až bude kompletní, pošlete ji na adresu: Ministerstvo dopravy ČR, L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Kontaktní osoba zodpovědná za vydávání průkazů: p. J. Toufarová, tel. 225 131 225, e-mail: jaroslava.toufarova@mdcr.cz.

Ze zákona je lhůta na vystavení průkazu 30 dní. Úředníci na MD jsou velmi rychlí, průkaz vystaví většinou do 14 dnů po odeslání na MD a pošlou poštou přímo na uvedenou adresu.
V případě potřeby je možné vydat průkaz i na počkání, ovšem po předem smluvené schůzce.

Storno podmínky

Pokud víte, že se na praktický kurz nemůžete dostavit, oznamte to co nejdříve. Když tak učiníte 14 dnů před teoretickým kurzem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín.

Zrušení nejpozději 7 dní před akcí je storno poplatek 50 % ceny. Budete mít možnost absolvovat teoretický kurz v jiném termínu, ale musíte uhradit chybějící část.

Pokud zrušíte svoji účast 3 dny či méně před akcí, je storno poplatek 100 % ceny.

V případě, že dojde ke zrušení z naší strany, bude Vám vráceno 100 % z ceny nebo máte nárok na bezplatné převedení na jiný termín.


Přihlášením na kurz, uděluji souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií během kurzu. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely firmy yachting.com, s.r.o. na webových stránkách www.yachting.com či jiných materiálech v rámci propagace firmy.