ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Vůdce malého plavidla - VMP

Pořádáme kurzy v Praze, Českých Budějovicích a na Lipně. Pokud chcete plout po moři i po vnitrozemských vodách, je pro Vás licence Vůdce Malého Plavidla (VMP) to pravé. Během kurzu vás teoreticky i prakticky provedeme problematikou vedení plachetnice i motorového člunu. Po splnění má licence doživotní a mezinárodní platnost. Umožní vám vést loď do délky 20 metrů bez omezení výkonu motoru a bez omezení plochy oplachtění. Na moře se můžete vydat do vzdálenosti 1 NM od pobřeží, což vám například díky členitosti chorvatského pobřeží otevírá nespočet možností.

Akční cena za kompletní balíček 6 900 Kč  
Termín 18. 5. - 19. 5. 2018 Praha
Termín 18. 5. - 19. 5. 2018 České Budějovice

1Kompletní příprava pro VMP

Praha, České Budějovice, Lipno

Jaké jsou typy průkazů

Pro plavbu výhradně v České republice je určen průkaz vůdce malého plavidla (VMP). Držitel tohoto národního průkazu může při splnění podmínek živnostenského zákona s tímto průkazem i podnikat.

Pro plavbu v České republice a v zahraničí je určen průkaz vůdce rekreačního plavidla (MPZ) a průkaz vůdce malého plavidla (VMP). Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla platí v České republice jako průkaz vůdce malého plavidla. Tento mezinárodní průkaz je vydáván pro plavbu v zahraničí a smí se používat výhradně k plavbě pro rekreaci a sport.

Základní rozdělení průkazů VMP:

 1. Dle oblastí plavby, ve kterých průkaz platí - I a C
 2. Dle typů lodi, které může držitel průkazu VMP vést - M a S

Oblasti:

 • I = z anglického "inland", tj. vnitrozemské české a zahraniční vody = základní oblast plavby
 • C = z anglického "coastal", tj. denní plavba v pobřežních mořských vodách do 1 NM (námořní míle) od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice  = volitelná oblast plavby

Typy lodí:

 • M = z anglického "motor", tj. motorová loď = základní kategorie
 • S = z anglického "sail", tj. plachetnice = volitelná kategorie

Kombinace

Jakou kombinaci kategorií a oblastí plavby zvolit?

Kurzy VMP můžete absolvovat v kombinaci kategorií a oblastí plavby, které zrovna Vy k vedení lodi potřebujete. Funguje však pravidlo, že při výběru doplňkové kategorie S případně oblasti plavby C musíte vždy splnit základní kategorii M v oblasti plavby I.

Při výběru jednotlivých kategorií vhodných pro Vás tak doporučujeme uvažovat co nejvíce do budoucna. Pokud jste si na 100 % jisti, že budete vždy vést pouze motorovou loď ve vnitrozemských řekách, může pro Vás být základní kurz VMP (tj. VMP M) ten nejvhodnější. Z vlastní zkušenosti Vám však doporučujeme i doplnění volitelné kategorie S - třeba Vás někdy zláká zkusit si i plachetnici či zabrouzdat do pobřežních mořských vod tj. oblast plavby C.

Nabízené kombinace kategorií průkazu způsobilosti:

 • VMP M= základní kurz, díky kterému získáte oprávnění vést motorovou loď (kategorie M) bez omezení výkonu motoru ve vnitrozemských vodách
 • VMP M + S = základní kurz pro motorovou loď bez omezení výkonu motoru rozšířený o plachetnici (kategorie S) bez omezení celkové plochy plachet ve vnitrozemských vodách
 • VMP M + S + C = kurz pro motorovou loď bez omezení výkonu motoru a plachetnici bez omezení celkové plochy plachet ve vnitrozemských vodách rozšířený o mořské pobřežní vody (oblast plavby C), denní plavba v pobřežních mořských vodách do 1 NM (námořní míle) od pevniny nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice

Kde platí mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla?

Mezinárodní průkaz vůdce rekreačního plavidla lze použít v zemích, které přistoupili k rezoluci č. 40 EHK/OSN (Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Česká republika, Finsko, Chorvatsko, Německo, Maďarsko, Irsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Jihoafrická republika, Švýcarsko, Velká Británie). Francie přijala dřívější rezoluci 14 EHK/OSN, která je dosud v platnosti (na přechodnou dosud neukončenou dobu).

Podmínky získání průkazu

 • Žádost o vydání plavebního dokladu (formulář žádosti lze získat na kterékoliv pobočce Státní plavební správy, na vyžádání je možno ho zaslat poštou), nebo je dostupný zde ve formátu PDF (u tohoto formátu zvolte při tisku žádosti v poli "Měřítko stránky" položku "Žádné", jinak nebude žádost vytištěna ve správné velikosti). Státní plavební správa doporučuje podrobně prostudovat pokyny k vyplnění žádosti,
 • Lékařský posudek (ve vztahu k vedení malého plavidla, formulář potvrzení o lékařské prohlídce je dostupný zde ve formátu PDF) ne starší než 3 měsíce, podrobnosti o zdravotním posudku jsou dostupné zde.
 • Osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla (neplatí pro kategorie M20 a S20) vydané pověřenou osobou společně se žádostí o vydání plavebního dokladu.
 • 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm ne starší než 1 rok.
 • Správní poplatek 500,- Kč.
 • V případě nezletilosti žadatele souhlas zákonného zástupce.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s příslušnými doklady je možno zaslat na příslušnou pobočku Státní plavební správy v Praze, Děčíně a Přerově (územní působnost poboček), nebo ji podat osobně, nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným termínem zkoušky.

Sledujte nás