ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Vysílačka

Zbrusu nový přípravný kurz na zkoušku pro získání průkazu radiotelefonisty námořní pohyblivé radiotelefonní služby (OFP), plně v souladu s novelizací od 1. 9. 2019. Těšte se na řadu novinek a moderní školící středisko, kde si každý vyzkouší i reálnou práci s vysílačkami při navazování všech druhů spojení (rutinní, tísňové, pilnostní i bezpečnostní) včetně práce s DSC (distress) kontrolérem.

Chcete o změnách vědět víc? Přečtěte si, jaké jsou hlavní změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti od 1. 9. 2019.

Termíny kurzů a zkoušek

 
 • ​Každý účastník teoretického kurzu je automaticky přihlášen i na zkoušku (nezahrnuje správní poplatek 600 Kč)
 • Místo konání: budova Visionary, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Obsah kurzu

 • minimum elektrotechniky nutné ke zkoušce
 • úvod do polovodičů
 • základní řazení odporů a baterií, výpočty
 • přehled baterií, akumulátorů
 • úvod do problematiky antén
 • vlnění, frekvence
 • proč předpisy
 • přehled základních organizací a jejich zkratek
 • bezpečnostní systém
 • kmitočty – pásma
 • signály
 • MAY-DAY
 • radiokomunikační provoz
 • pravidla při vysílání
 • praktická práce s vysílačkou
 • atd.

Instruktor

 • zkušení lektoři Pavel Kocych nebo Pavel Burkert
 • oba lektoři mají opravdový talent naučit vás ještě víc, než si myslíte, že dokážete pochopit

 Časový rozvrh (přibližný)

 • kurz trvá 7 hodin
 • kurz se koná od 15.00 do 22.00 

Počet účastníků

 • max. 25 osob
 • min. 10 osob

Místo konání

 • budova Visionary, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 • Možnost zaparkovat kdekoliv v okolí budovy.

Jak vypadá naše školící středisko?

Prostory jsou nově vybaveny čtyřmi samostatnými radio pracovišti a doplněno ručními vysílačkami. Každé pracoviště obsahuje funkční pevnou VKV (VHF) vysílací stanici firmy ICOM s DSC kontrolérem. Dále ve školícím středisku uvidíte makety EPIRB a SART bóje, a virtuálním AIS a NAVTEX přijímačem. Studenti si v rámci druhé části přípravného kurzu vyzkoušejí reálnou práci s vysílačkami při navazování všech druhů spojení (rutinní, tísňové, pilnostní i bezpečnostní) včetně práce s DSC (distress) kontrolérem. 

Pro přihlášení ke zkoušce je nutné splnit tyto podmínky

 • vyplnit žádost
 • dodat fotografii 3,5 x 4,5 cm
 • správní poplatek (600 Kč) - lze uhradit převodem nebo je možné ho zaplatit kolkem (kolek lze zakoupit na poště)

Číslo účtu: 3711-60426011/0710
VS: 4300DDMMRR (kde pátý až desátý znak je datum narození ve tvaru DDMMRR)

Platnost omezeného průkazu radiotelefonisty (OFP)

 • omezený průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu v pobřežních vodách a vnitrozemské vodní cesty – OFP
 • omezený průkaz opravňuje jeho držitele k obsluze lodní stanice nebo pobřežní stanice na vnitrozemských vodních cestách nebo k obsluze lodní stanice v námořní pohyblivé službě v pobřežních vodních cestách, pokud ovládání stanice spočívá jen v obsluze jednoduchých vnějších ovládacích prvků
 • obvykle o něj žádají (budoucí) držitelé průkazů MD ČR typu "C" - Velitel jachty pobřežní plavby (do 20 námořních mil od pobřežní linie) nebo držitelé průkazů „Vůdce malého plavidla“

Zkušební předměty

 • Radiokomunikační předpisy
 • Radiokomunikační provoz
 • Elektronika a radiotechnika

Otázky ke zkoušce

Jak probíhá zkouška?

Zkouška obsahuje písemnou a ústní část.
 • Písemná část se skládá z testu ze tří základních oborů (elektrotechnika, radiokomunikační předpisy a radiokomunikační provoz).
 • Po úspěšném složení písemné části následuje ústní zkouška při které uchazeč prokáže základní schopnost komunikace přes vysílačku v angličtině. Jedná se zejména o navázání základního “rutinního” spojení a vytvoření tísňové, pilnostní a bezpečnostní zprávy, spelování podle námořní abecedy a čtení lokalizace své polohy z údajů na GPS ploteru. Nácvik této komunikace je součástí přípravných kurzů. 

Místo konání

 • budova Visionary, Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7 - Holešovice
 • Možnost zaparkovat kdekoliv v okolí budovy

Co by Vás mohlo zajímat

Jak získat i průkaz VFN a OFV?
 • Rozšiřujícím oprávněním je průkaz VFN (Všeobecný průkaz radiotelefonisty pohyblivé radiotelefonní služby pro námořní pohyblivou službu a vnitrozemské vodní cesty), který opravňuje držitele k práci s radio zařízeními v námořní oblasti A1 a A2. Od omezeného průkazu se liší dosahem (do 200 námořních mil, tj. pro B -Velitele jachet mořské plavby) a ústní zkouškou, která kromě prokázání základní schopnosti komunikace obsahuje ještě čtení a překlad vybraných částí z úmluvy Solas.  
 • Dalším zcela novým průkazem je OFV (Omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby). Je určen zejména pro držitele průkazů VMP „Vůdce malého a rekreačního plavidla“. Jeho majitele opravňuje využít vysílačku na vodních cestách v České republice a na zahraničních vnitrozemských vodních cestách států které jsou součástí úmluvy RAINWAT.
Kurz vás na oba průkazy připravý, zkoušky je nutné vykonat odděleně. OFP ve školícím středisku yachting°com, zkoušky OFV a VFN na ČTU.

Co musím doložit ze správního hlediska?
 • Každý musí mít podanou přihlášku společně s fotkou a dokladem o zaplacení správního poplatku (lze platit hromadně, pak je nutné dodat seznam, za koho bylo placeno).
Kdy dostanu průkaz?
 • Pokud jsou odevzdané všechny doklady, tak průkaz je vydaný den po vykonání zkoušky (bude upřesněno).
Jak dlouho je průkaz platný?
 • 10 let
Co když u zkoušky neuspěji?
 • Za 3 měsíce můžete přijít znovu, poplatek se převádí k další zkoušce, tedy neplatí se znovu (bude upřesněno).

Storno podmínky

Pokud víte, že se na teoretický kurz na vysílačku nemůžete dostavit, oznamte to co nejdříve. Když tak učiníte 14 dnů před teoretickým kurzem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín bez možnosti vrácení peněz. Zrušení nejpozději 7 dní před akcí je storno poplatek 50 % ceny. Budete mít možnost absolvovat teoretický kurz v jiném termínu, ale musíte uhradit chybějící část. Pokud zrušíte svoji účast 3 dny či méně před akcí je storno poplatek 100 % ceny. 
V případě, že dojde ke zrušení z naší strany, bude Vám vráceno 100 % z ceny nebo máte nárok na bezplatné převedení na jiný termín.


Přihlášením na kurz, uděluji souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií během kurzu. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely firmy yachting.com, s.r.o. na webových stránkách www.yachting.com či jiných materiálech v rámci propagace firmy. 

 

Articles