ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Sportovní plavba v Irsku pohledem účastníka

12. 6. 2015

Sportovní plavba v Irsku pohledem účastníka

Naše sportovní plavby nejsou určeny jen pro Čechy, jak by se na první pohled mohlo zdát – členy posádky se mohou stát i zahraniční účastníci. Steve Tierney z USA nám poslal tento krátký brief ze sportovní plavby v Irsku. Jak se mu s námi líbilo? Pro českou verzi sjeďte níže.

My good friend and sailing companion, Igor Valerian, sent an email with Christmas wishes in December of 2014. He also invited me to join him on a sailing adventure in Ireland the following April and included a link to a Czech website describing the adventure. Not understanding Czech, I hit the google translate button and read a very complete description of the voyage, the ship and all necessary recommended preparations. At first I had concerns: Unfamiliar charter company, all Czech crew and early season sailing in challenging weather and water… ugh!

But then it became obvious that this was a rare opportunity, especially since my ancestors are from Ireland. So I contacted ‘yachtcharter.cz’ and received an immediate and positive response. So far so good. Numerous communications with their staff were prompt and friendly and soon all the arrangement were in place for my arrival in Cork and transport to Baltimore (Ireland!) to disembark.

The 8 others from Czech arrived from Dublin, and we spent the first night in the harbor. Next morning everyone was active and soon the ship was stocked and ready to disembark. The skipper Marek was calm and competent, and all of the crew understood English. Although most of the conversation was in Czech, English was used for my benefit whenever appropriate. Communication was not an issue.

The voyage was incredible. We had nearly every type of weather, with sun and calm seas on the last day, finally! Everyone had a chance to be challenged with high wind, rough seas, tides, currents and docking maneuvers. Always there was instructions from Marek and much discussion about various strategies and tactics. Through it all, several of the crew managed to make hot, nutritious meals appear at just the right time.

In addition to sailing experience, we were able to visit parts of Ireland that have indescribable beauty, ancient history and are seldom visited by anyone. Innishbofin, Innishmore, Skellig Michael and Fastnet are forever etched in my memory. The entire crew was keen to explore this magnificent part of the world and we were all curious and eager to have the full Irish experience. There was even a follow up call from George to ask about my experience. Kudos to Zindulka Yacht Charter Marek and the crew for a brilliant adventure.

Posádka sportovní plavby v Irsku - duben 2015

Český překlad:

Když mi můj dobrý přítel a jachtařský kolega loni o Vánocích posílal vánoční přání, připojil k němu i výzvu, abych se k němu připojil na dobrodružnou dubnovou plavbu v Irsku. Ke zprávě přidal i odkaz na české webové stránky s detaily celé akce a protože česky neumím, použil jsem k pročtení popisu akce a dalších důležitých informací překladač. Nejdříve jsem měl obavy - neznámá charterová společnost, celou posádku tvoří Češi a plachtění na začátku sezóny v náročných povětrnostních a jachtařských podmínkách... Uff!

Pak se ale ukázalo, že se jedná o jedinečnou příležitost a to především proto, že moji předkové pocházejí z Irska. Kontaktoval jsem tedy Yachtcharter a během krátkého okamžiku jsem dostal pozitivní odezvu. Zatím jde všechno dobře, pomyslel jsem si. Veškerá komunikace se zaměstnanci byla rychlá a přátelská a brzy tak bylo vše připraveno k ménu přijezdu do Corku a následnému přejezdu do Baltimoru (Irsko), kde probíhalo nalodění.

8 zbylých účastníků z České republiky dorazilo z Dublinu a naší první noc jsme strávili v přístavu. Druhý den ráno už byli všichni na nohou, doplnili jsme zásoby a loď byla připravená k vyplutí. Kapitán Marek byl klidný a schopný, všichni členové posádky navíc uměli anglicky a přestože většina rozhovorů probíhala v češtině, hovořilo se anglicky, kdykoliv to bylo vhodné. Komunikace zkrátka nebyla problém.

Hrad v Baltimore

Samotná plavba byla neuvěřitelná. Zažili jsme téměř každý typ počasí - včetně slunce a klidného moře (poslední den, ale přece!). Každý měl šanci zápolit se silným větrem, rozbouřeným mořem, přílivem a odlivem, proudy a zkusit si různé přístavní manévry. Marek nás vždy instruoval a pokaždé byl prostor i pro diskuze o různých strategiích a technikách, jak dané situace zvládnout. Přes to všechno se vždy naší posádce podařilo uvařit teplé a výživné jídlo, které se na stole objevilo v pravý čas.

Nad to všechno jsme stihli kromě získání jachtařských zkušeností navštívit i některé části Irska, které se pyšní nepopsatelnou krásou, starobylou historií a nejsou tak často navštěvována. Innishbofin, Innishmore, Skelling Michael a Fastnet se mi navždy vryly do paměti. Celá posádka ráda prozkoumala tuto nádhernou část světa. Všichni jsme byli zvědaví a dychtiví zažít tuto irskou zkušenost. Dokonce nechyběl ani telefonát po skončení akce od Jirky z Yachtcharteru, který se mě ptal na moje zážitky. Děkuji celému týmu Yachtcharteru, Markovi a posádce za úžasné dobrodružství.

Sledujte nás