Storno podmínky pro plavby a kurzy

Storno poplatky

 • Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svoji účast do 60 dnů před začátkem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín. 
 • Když svoji účast zrušíte v rozmezí od 60 do 15 dní před začátkem akce, musíte uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny praktického kurzu, kondiční nebo sportovní plavby.  Máte nárok na přesun na jiný termín, ale musíte doplatit chybějící část. 
 • V případě, že účast zrušíte 14 dní před začátkem akce, je storno poplatek 100 % z ceny akce.


Pokud zrušíme akci, máte nárok na vrácení 100 % zaplacené částky.


Pro vyloučení pochybností nemůžete-li se akce zúčastnit z důvodu:

 • úrazu, zdravotních komplikací či nemoci (včetně Covid 19);
 • pobytu v nařízené nebo příslušnými orgány požadované / doporučené karenténě;
 • zrušení cesty do cílové destinace akce Vašim dopravcem z jiného důvodu než z důvodu nemožnosti vycestovat z počáteční destinace nebo z důvodu nemožnosti podniknutí cesty do cílové destinace akce; nebo
 • nedostatečné sportovní a/ nebo zdravotní přípravy (očkování, zdravotní a jiné testy vyžadované příslušnými orgány);
 • uplatní se na zrušení Vaší účasti na akci stejné podmínky jako jsou uvedené v prvním odstavci.


Bude-li cílová destinace akce vyžadovat po účastnících akce povinnou karanténu, kterou nelze odvrátit např. předložením platného negativního test na přítomnost dané nemoci či jiným způsobem:

 • přesuneme akci na jiný termín po vzájemné dohodě, nebo
 •  výlučně na základě našeho uvážení vám nabídneme vystavení voucheru na vámi zaplacenou částku na veškeré naše služby (charter, plavba, vzdělání), nebo 
 • výlučně na základě našeho uvážení vám vrátíme zaplacenou částku v plné výši.


Bude-li znemožněno konání akce v důsledku nemožnosti vycestovat z počáteční destinace a/nebo nemožnosti přicestovat do cílové destinace akce, budeme postupovat následovně:

 • přesuneme akci na jiný termín po vzájemné dohodě; nebo
 • vám nabídneme vystavení voucheru na vámi zaplacenou částku v plné výši; nebo
 • výlučně na základě našeho rozhodnutí vám vrátíme zaplacenou částku v plné výši.


Vezměte, prosím, na vědomí, že přesunutí akce na jiný termín s sebou může nést další náklady, a to zejména s ohledem na možnou vyšší cenu akce v souvislosti s odlišným počtem účastníků a atraktivitou daného termínu akce.


Sledujeme aktuální situaci a v případě vydání nových nařízení ohledně povinných testů, očkování atd. při cestě do destinace budeme reagovat.

Potřebujete poradit? Obraťte se přímo na mě

Lucie Švejdová

Lucie Švejdová

Events Assistant