Seznamte se s La Grace

Seznamte se s La Grace

Historická La Grace je opravdu rarita. Přečtěte si rozhovor s jejím kapitánem.

V čem je La Grace unikátní? 

V mnoha věcech. Dokázala ji postavit parta dobrovolníků, ze země bez moře, za unikátně krátký čas a s minimálním finančním rozpočtem. Dále jde o loď postavenou podle originálních plánů reálné lodi v mnoha případech za použití původních technologii, a tedy žádná hračka, či laciná napodobenina lodě pro hotelové turisty. A taky je to podle mě velmi dobrá loď schopná závodit na čelních pozicích ve světové konkurenci školních a historických lodí. 

La Grace je bezpochyby rarita. Kolik podobných lodí na světě je? 

Na to už je těžká odpověď. Historických lodí všech kategorií je po světe je mnoho. Takže je třeba vyřadit ty, které jsou z jiného období. Dále nechci počítat lodě nevalné kvality, budeme jim říkat pouze nereálné, či historizující. Pak to ponížíme o jiné druhy lodí a když se dostaneme až k dvoustěžňovým brigám z 17/18.století tak se dostaneme k číslu 3 – max.6 podobných lodí na celém světě. 


O jaký typ lodi se jedná? 

La Grace je briga. Tedy dvoustěžňová plachetnice s ráhnovým oplachtěním na obou stěžních. Její trup má délku těsně pod 24m s maximální délkou 32,6m což z hlediska zákonů dělá největší malou plachetnici na světě. Výtlak má 126tun. Plochu plachet okolo 400m2 což jí žene vpřed rychlostí 1-8kn podle větru. Motor má MAN o výkonu 300HP a konstrukční rychlost 6kn. Jak se obsluhuje taková loď z hlediska jachtařského? Jsou na ní vinšny nebo se lana tahají ručně? 

Plavba na La Grace je z jachtařského hlediska obdobná jako na běžných lodích. Jen plachet je víc a obsluhují se stejně jako v 18. století. Vinšny nahrazuje síla námořníků a alespoň část posádky musí pro jejich obsluhu zvládnout lezení po žebříkách stěžňů a ráhnech. Kurz trvá týden, ale většina lidi zvládne La Grace obsluhovat už ve středu. Jde hlavně o jedinečný zážitek. 


V čem jsou specifické její plachty? Jak La Grace stoupe proti větru?  

Stoupavost lodě s ráhnovým oplachtěním limituje natočení ráhen proti větru. Ty zvládá vycvičená parta vytočit na uhel 60° Se silným vlněním a bouřlivým větrem se tento úhel velmi zhorší. 

Jaký má ponor a kýl? 

La Grace nemá kýl. Její závaží o váze přibližně 30tun je umístěno uvnitř trupu. Ponor je 3m. 

Jak často je potřeba ošetřovat dřevo na La Grace? Vyndává se občas ven z vody a natírá? 

Loď musí každý rok z vody a prkna vnější obšívky se průběžně mění celý její život. Dřevěná loď je skládačka. Opravy prováníme v zemích třetího světa. Důvodem je nejenom nižší cena dělníků, ale také náročnost na řemeslo, které už v Evropě málo kdo umí.  

Navigujete také jako staří námořníci nebo máte moderní GPS a plotter? 

Přestože máme plné elektronické navigační vybavení, tak naše práce je učit historickou navigaci. Na lodi jsou pomůcky pro astronavigaci všech období (Jakubova hůl, oktant, či sextant), ale i třeba historický log, olovnice na měření hloubky a mnoho dalších.  

La Grace je označována jako pirátská plachetnice. V čem to pirátství spočívá? 

Bohužel ne v pravém slova smyslu. Loď jsme neukradli, ale postavili si ji! :-D Je to dané vzhledem La Grace. Její líbezné tvary navozují představy z filmů o pirátech na 100%. Protože pořádáme i historické plavby tak nás obyvatelé mnoha přímořských letovisek znají oděné v pirátských kostýmech. To ale není vždycky. Plaví se s námi i party v oděních britských námořníků, nebo na naší palubě potkáte jen obyčejné kluky v pruhovaných tričkách.  


Když pirátská, tak nechybí ani papoušek a kapitán s dřevěnou nohou? 

Papoušky máme dva. Aru a Amazoňana, ale účastní se jen některých plaveb. Na rozdíl od našeho benjamínka – psa Hawkyho, který s námi napluje od 6 do 10.000NM ročně.  

Kde všude se La Grace plaví? 

Před dobou Covidovou jsme se La Grace pravidelně plavila po celé Evropě, Africe i střední Americe. Loď přeplula Atlantický oceán v obou směrech, navštívila všechny karibské ostrovy, doplula den plavby od polárního kruhu. Krom všech Evropských moří se plavila i po řekách Finska, či jezerech vnitrozemím Skotska. Navštívila například jezero Lochness apod. 

Má La Grace stálého kapitána a posádku? 

La Grace má stálého kapitána, i když stále hledám někoho kdo mě nahradí. Stálá posádka na lodi je složená z dalších čtyřech lidí, kteří se pravidelně střídají po celkovou dobu 10 měsíců, které každoročně plujeme. 2 měsíce je pak loď na rekonstrukci v loděnici. 

Kolik lidí se může na La Grace plavit? 

La Grace bere na svou palubu 30lidí na pravidelné týdenní plavby a až 45 osob na vyjížďky v přístavech na námořních festivalech. Podle historických záznamů se na ní, ale na dálkových plavbách plavilo až 70lidí + dobytek. :-D 

Je něco, na co jsme se nezeptali a co je zajímavé? 

Budoucností lodě jsou mladý lidi a tak už dnes každoročně vozíme a vychováváme v nich lásku k La Grace děti všech věkových kategorii. S těmi nejmenšími hledáme poklady po ostrovech a ty starší se cvičí v námořním řemesle na třech malých plachetničkách, které vozíme sebou…. Díky za rozhovor. Bylo to zajímavé. 


La Grace v nabídce nemáme, ale trochu podobné jsou lodě typu gulet.


La Grace v nabídce nemáme, ale vyberu loď každému pirátovi.