Severodalmátské ostrovy

Severodalmátské ostrovy

Prozkoumejte s námi krásy Severodalmátských ostrovů. Vybrali jsme pro Vás pět opravdu zajímavých, které možná ani neznáte.

Susak


Susak - chorvatský ostrov

Ostrov Susak (italsky:Sansego) je malý ostrůvek Severodalmátském regionu. Jeho název vznikl z řeckého slova Sansegus, které znamená oregano - na ostrově je totiž hojně rozšířené. Jeho písečné pláže a vápencové hory lákají hlavně v létě plno turistů.


Na ostrově je jen jedno městečko nesoucí stejnojmenný název jako ostrov - Susak. Nenajdete zde žádné asfaltové silnice, čeho je tu ovšem hojnost jsou vinohrady. Jižní cíp ostrova – jmenovitě útes Margarina, je jednou z nejvyhledávanějších chorvatských potápěčských lokalit. Na konci září si zde můžete dát výborný bílý i červený burčák.


Kde kotvit: 


Kde kotvit na Susaku


Silba


Silba

Ostrov Silba má nejpříznivější klimatické podmínky v Jadranu, patří k místu s nejvyšší insolací (tok sluneční energie na osvětlený povrch Země). I přesto zde moc turistů nenajdete. Silba je druhý nejvíce zalesněný ostrov v Chorvatsku. Jedinou významnější památkou je barokní mariánský kostel v historickém centru. 

I na ostrově Silba naleznete částečně písečné pláže. Co zde nenaleznete, jsou auta - na ostrově mají zákaz.


Kde kotvit:


Kde kotvit na Slibě


Premuda


Premuda

Rozloha ostrova je jen 10 kma má pouze 70 obyvatel. Před několika staletími byla Premuda podstatně hustěji osídlena a byla poměrně významným námořním bodem, disponujícím značným počtem větších plachetnic, dnes je to tiché místo, vhodné zejména pro sportovní rybáře, potápěče, jachtaře.


Přitažlivé je téměř celé jihozápadní pobřeží od zátoky Zaporat po mys Lopata, především však mořské skalisko Katedrála se soustavou propojených mořských jeskyň, ale i krásná podmořská stěna před zátokou Široka, s bohatou a pestrou faunou i florou. Vyhledávaným potápěčským cílem je i poněkud vzdálenější vrak potopené rakousko-uherské lodi Szent Istvan.


Kde kotvit:


Kde kotvit na ostrově Premuda

Olib


Olib

V zátoce Banve se dochovaly zříceniny kostela sv. Pavla a kláštera mnichů poustevníků. Klášter byl již od 12.stol. opuštěn. Též jsou zde stopy po římském osídlení.


Na ostrově je jediná obec, která je stejného jména - Olib. Nachází se ve střední části západní strany ostrova v zátoce Luka Olib. Rostlinstva je na této západní straně ostrova podstatně víc než na východní straně, dosahuje často až k mořskému břehu. Zátoka Luka Olib je vhodná i pro kotvení větších lodí. Při vjezdu do přístavu stojí stará obranná věž z 18. století zvaná Kaštel.


Kde kotvit:

Kde kotvit na Olibu

Ist


Ist

Ostrov v Severodalmatském souostroví, v severozápadním cípu zadarské ostrovní skupině. Rozloha 9,6 km2, 240 obyv. Na ostrově se mj. pěstuje vinná réva a olivovníky, významným hospodářským odvětvím je rybolov. Cestovní ruch se teprve pomalu začíná rozvíjet.


Jedinou obcí na ostrově Ist je stejnojmenná vesnice, která má na jihu přístav Široka a na severu Kosirača. V zátoce je pěkné koupání (oblázky), s výjimkou jižní části zátoky, kde jsou břehy dosti příkré. Hlavní přitažlivostí Istu jsou některé zdejší lokality bohaté rybami, zejména malou tzv. modrou rybou. Je to především zátoka Kosirača na severozápadě Istu a u ostrůvků Sestrice (západně od Istu).


Kde kotvit:


Kde kotvit na Istu

 

Podívejte se na náš online vyhledávač


Online vyhledávač

Kontaktujte nás