Řecko a Covid-19

Řecko a Covid-19

Co vás čeká při cestě do a z Řecka?

Aktualizace 11. 05. 2021 

Můžu vycestovat ze země?

Ano, v České republice neplatí zákaz vycestovat.

Pustí mě do Řecka?

Ano, pustí a podmínek, které musíte splnit, není mnoho.

Co předložit na Řeckých hranicích?

1) Jeden z těchto dokumentů

(Tyto povinnosti se nevztahují na děti do 5 let)

  • Potvrzení o negativním výsledku PCR testu na Covid-19 ne starší 72 hodin od odběru vzorku v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu. Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), neuznávají testy provedení ze slin nebo kloktáním.
  • Oficiální národní certifikát o provedeném očkování v anglickém jazyce, pokud uplynulo minimálně 14 dnů od završení vakcinace

2) Vyplnit Passenger Locator Form (PLF) 

Všichni cestující musí nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka vyplnit elektronicky Passenger Locator Form (PLF), na jehož základě obdrží QR kód. 

3) Být připraven na namátkový test

Na hranici můžete být preventivně přetestován antigenním testem. V případě pozitivního výsledku je povinná 14denní karanténa v místě pobytu uvedeném v PLF formuláři. Na pozemní hranici může být pozitivní výsledek testu důvodem k odepření vstupu do země. Nevyplnění PLF, neobdržení QR kódu či odmítnutí podstoupit namátkový test je rovněž důvodem k odepření vstupu do země nebo vyloučení z letecké přepravy.

Jak vypadá život v Řecku?

  • Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách a na otevřených prostranstvích. Do MHD je vstup bez roušky zakázán. V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny.
  • Od 15.5. je v Řecku znovu obnoven rekreační jachting, který byl do té doby zakázán.

Co splnit při návratu do ČR?  

  • Vyplnit elektronický příjezdový formulář
  • Prokázat se negativním antigenním (max. 24 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem
  • Všichni cestovatelé musí vykonat nejpozději do 5 dnů v ČR PCR test, přičemž do doby obdržení jeho negativního výsledku jsou povinni zůstat v samoizolaci
  • Předložit PCR test provedený v ČR, který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu . Do doby negativního testu je nutná povinná karanténa
  • Kompletně naočkovaní se mohou vracet do ČR bez nutnosti testu či karantény. Od ukončení očkování musí uplynout min. 14 dní

Co když onemocním v Řecku?

Na lodi je riziko přenosu Covid minimální. Kdybyste se ale i tak nakazili, tak cestovatel s příznaky nákazy musí být vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci.


V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude pacient umístěn do karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení. Hrazení nákladů na ubytování a stravu řecká strana teprve vyjasňuje, pravděpodobně budou cestovatelé nejméně část nákladů hradit sami (např. stravu). Návrat do ČR bude umožněn až po vyléčení a dvojím potvrzení negativity testu na Covid-19. 


Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.


Doporučujeme řídit se pokyny uvedenými na řecké vládní platformě, konzultovat aktuální podmínky s leteckými společnostmi nebo sledovat stránky MZV.

Chcete zajachtit v Řecku? Ozvěte se.

Denisa Nguyenová

Denisa Nguyenová

Sales Consultant

+420 730 188 100denisa.nguyenova@yachting.com