Plachetnice Gotheborg of Sweden

Příběh dvou plachetnic Götheborg: Plavba historií od 18. po 21. století

Původní velkolepou loď se zachránit nepodařilo, zato její replika v letošním roce zachránila malou plachetnici.

Příběh švédské východoindické lodi Götheborg a její novodobé stejnojmenné repliky, Götheborg od Sweden, je v análech námořní historie svědectvím o neutuchajícím dobrodružství, obchodu a záchraně na širém moři.

V análech námořní historie vynikají některé lodě jako ikony své doby. Jednou z takových lodí je Götheborg, švédská východoindická loď spuštěná na vodu v roce 1738. A její příběh vypráví dále i její replika, dnes největší fungující plachetnice na světě, stejnojmenná Götheborg of Sweden.

Původní plachetnice Götheborg: Chlouba a rarita své doby

Sága začíná v roce 1738, kdy byl ve stockholmské loděnici Terra Nova postaven původní Götheborg. Jméno Götheborg nebylo vybráno náhodou; znamenalo úzké spojení lodi s Göteborgem, centrem Švédské východoindické společnosti, která byla ve své době obchodní velmocí

Pojem „východoindická loď“ se pak právě z toho důvodu vžil jako obecný název pro jakoukoli plachetnici provozovanou na základě pronájmu nebo licence některé z východoindických obchodních společností hlavních evropských obchodních mocností v 17. až 19. století. Proto se tento termín používal pro označení lodí patřících rakouským, dánským, nizozemským, anglickým, francouzským, portugalským nebo švédským společnostem.

Loď byla zázrakem své doby a pyšnila se tonáží odpovídající přibližně 830 tunám. Vyzbrojena 30 děly a s posádkou čítající zpočátku 144 osob se během své krátké, ale slavné kariéry vydala na tři cesty do Číny s nákladem vzácného zboží, jako byl čaj, porcelán, koření a hedvábí. Když se však v roce 1745 při návratu ze třetí cesty blížila ke Göteborgu, došlo k tragickému neštěstí

Švédská plachetnice Götheborg, replika švédské východoindické lodi Götheborg. Zdroj: Shutterstock

Replika švédské východoindické lodi Götheborg

Legendární loď skončila tragédií

Příběh původního Götheborgu je poznamenán tragédií. V roce 1745, po 30 měsících na moři a s cenným nákladem, došlo ke katastrofě. Když se loď blížila ke göteborskému přístavu, nevysvětlitelně najela na mělčinu u Knipla Börö, známého podmořského skalního útvaru. Přestože byl na palubě zkušený lodivod Caspar Matthisson, loď se potopila a zvedla se přední částí z vody. Zoufalé pokusy posádky o záchranu plavidla byly marné, protože začalo rychle nabírat vodu.

Příčina této katastrofy zůstává zahalena tajemstvím, ačkoli teorie naznačují, že mohla souviset s hydrografickým jevem známým jako „mrtvá voda“. Ať už byla příčina jakákoli, loď Götheborg předčasně ukončila svou plavbu a potopila se na dno oceánu, zatímco většina jejího cenného nákladu byla zachráněna.

TIP YACHTING.com: Vysvětlení termínu „mrtvá voda“. Mrtvá voda je námořní termín pro jev, který může nastat při silné vertikální hustotní stratifikaci způsobené slaností nebo teplotou, případně obojím. Běžně se vyskytuje tam, kde vrstva sladké nebo brakické vody spočívá na hustší slané vodě, aniž by se obě vrstvy promíchaly. Tento jev je nejčastěji pozorován ve fjordech, kde ledovcové splachy vtékají do slané vody bez většího promíchání.

Znovuobjevení ztracené legendy

Potopený Götheborg zůstal po staletí skrytý pod vlnami, ale v roce 1984 učinila skupina potápěčů z Mořské archeologické společnosti v Göteborgu pozoruhodný objev. Našli porcelánové střepy rozeseté po mořském dně, které poskytly první vodítko k místu odpočinku lodi. Další výzkumy potvrdily, že se skutečně jedná o vrak legendární lodi Götheborg.

Vykopávky prováděné v letech 1986 až 1992 odhalily pokladnici historických artefaktů. Mezi nálezy byl porcelán, čaj, perleťové mušle, koření, hedvábné látky, a dokonce i děla. Tyto nálezy spolu se seznamem nákladu Švédské východoindické společnosti poskytly cenné poznatky o námořní historii Švédska.

Kopie lodi Götheborg při jedné z jejích expedic. Zdroj: Shutterstock

Replika lodi Götheborg při jedné z jejích expedic

Vzkříšení historie: Götheborg of Sweden

Inspirováno objevem původního Götheborgu, objevilo se úsilí loď znovu vzkřísit. Myšlenka postavit repliku této ikonické lodi se zrodila mezi potápěči, kteří odhalili její tajemství. V roce 1995 byl v přístavišti Eriksbergs v Göteborgu položen kýl lodi Götheborg of Sweden, jejímž cílem bylo přivést kolos z 18. století zpět k životu. Tento monumentální počin vedl Anders Wästfeldt, který do spár kýlu umístil stříbrné mince z let 1745 a 1995 pro štěstí.

Cílem stavby a návrhu této lodi, který vedl Joakim Severinsson, bylo zachovat co největší věrnost původnímu plavidlu. Při rekonstrukci exteriéru byly použity tradiční techniky, zatímco interiér byl modernizován, aby splňoval bezpečnostní předpisy a poskytoval posádce pohodlí. Výsledkem této kombinace historie a modernosti je ohromující replika s elektrickým systémem, dieselovými motory a moderním navigačním vybavením.

Když byla v roce 2003 spuštěna na vodu, stala se plachetnice Götheborg od Sweden největší funkční dřevěnou plachetnicí na světě. Její vzkříšení provázely velké oslavy, dokonce za přítomnosti švédské královské rodiny. Na takeláž lodi bylo použito deset tun konopných lan, 1 000 špalků a téměř 2 000 metrů čtverečních lněné plachty, vše vyrobené technikou z 18. století. Loď prošla námořními zkouškami a 18. dubna 2005 zažila první zkoušku pod plnými plachtami.

Stavba švédské lodi Götheborg byla monumentálním projektem, jehož náklady dosáhly přibližně 250 milionů švédských korun (téměř 40 milionů dolarů). Přibližně 40 % finančních prostředků pocházelo z veřejných zdrojů, zbytek poskytli různí sponzoři. Vlastnictví lodi procházelo různými nadacemi a subjekty, přičemž nakonec její provoz převzala nezisková nadace.

TIP YACHTING.COM: Více o historii plachtění jsme psali v našem článku Plavba časem: Cesta od historické nádhery starých plachetnic k současným zázrakům.

Plavba časem a prostorem

Po rozsáhlém testování a získání bezpečnostních certifikátů se švédský Götheborg vydal na epickou plavbu, která byla ozvěnou historických cest jeho předchůdce. Trasa lodi však vedla přes jiné přístavy a trasy. Dobrodružství trvalo 18 měsíců, přičemž posádka čítající 80 námořníků se střídala během zastávek v různých evropských přístavech. Vrcholem byl návrat lodi do Götheborg v červnu 2007, kdy ji přivítali hodnostáři včetně čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa a švédského krále Carla Gustafa a královny Silvie.

Loď Gotheborg kotvící v Helsinkách. Zdroj: Shutterstock

Loď Gotheborg kotvící v Helsinkách

Zvrat 21. století: Příběh o záchraně na moři v roce 2023

Götheborg of Sweden, kdysi relikt 18. století, se v květnu 2023 dostal opět na titulní stránky novin, když přijel na pomoc havarované plachetnici. Na cestě do New Jersey obdržela loď Götheborg of Sweden nouzové volání od malé plachetnice jménem Corto. Plachetnice ztratila kormidlo a byla unášena u francouzského pobřeží. Největší zaoceánská dřevěná plachetnice na světě na volání odpověděla a vydala se na pomoc uvízlým námořníkům.

Surrealistickým řízením osudu odpověděla replika staré plachetnice na moderní nouzové volání a dokázala, že historie a technologie mohou na volném moři koexistovat.

Kapitán David Moeneclaey vyprávěl o mimořádné záchranné akci a vyjádřil údiv nad rozdílem ve velikosti obou plavidel. Uvedl dokonce, že si zprvu myslel, že se jejich plachetnice ocitla v jiném časovém období… Kapitán pak obdivoval rychlou reakci lodi Götheborg of Sweden a profesionalitu její posádky. Záchrana byla snovým setkáním s obchodní lodí z 18. století, které Moeneclaeyho a jeho posádku přeneslo do jiné doby.

Chcete se vydat na cestu do historie?

Götheborg od Sweden není jen statický muzejní exponát, je to živý kus historie, který vítá návštěvníky, aby si prohlédli jeho paluby, seznámili se s jeho bohatým námořním dědictvím a dokonce se zúčastnili plavby

Plachetnice obvykle kotví ve svém domovském přístavu ve švédském Göteborgu. Umístění lodi se může lišit, ale často ji najdete poblíž přístavní oblasti Lilla Bommen, která je snadno dostupná z centra města.

TIP YACHTING.COM: Pokud se vydáte na prohlídku lodi Götheborg of Sweden, budou se vám hodit některé praktické informace. Zejména pak, kde se loď zrovna nachází. Za návštěvu lodi se obvykle platí vstupné, přičemž pro studenty, seniory a děti jsou stanoveny snížené ceny. Ceny vstupenek se mohou lišit v závislosti na typu prohlídky nebo zážitku, který si vyberete, proto si aktuální ceny ověřte na oficiálních internetových stránkách. Loď je obvykle otevřena pro veřejnost v určitých hodinách, které se mohou lišit v závislosti na ročním období a případných zvláštních akcích. Na plachetnici jsou často pořádány speciální výstavy a akce týkající se námořní historie a kultury.

Abyste se skutečně ponořili do historie lodi a poznali její zážitky, zvažte možnost zúčastnit se prohlídky s průvodcem. Znalí průvodci vás provedou lodí a podělí se s vámi o příběhy o její stavbě, historickém významu a dobrodružstvích její posádky. Budete mít možnost prohlédnout si různé paluby, od kapitánské kajuty až po obytné prostory posádky, a dozvíte se o výzvách plavby v 18. století.

Plavba lodi Ghöteborg od Sweden po francouzské Sieně. Zdroj: Shutterstock

Plavba lodi Ghöteborg od Sweden po francouzské Sieně

TIP YACHTING.COM: Pokud se chystáte na návštěvu s dětmi nebo máte velký zájem o námořní historii, informujte se o vzdělávacích programech. Götheborg of Sweden často hostí školní skupiny a nabízí vzdělávací workshopy, které umožňují důkladné pochopení historie lodi a dovedností potřebných pro plavbu. Pro ty, kteří hledají praktičtější dobrodružství, loď příležitostně nabízí zážitky z plachtění. Návštěvníci se tak mohou stát na jeden nebo více dní členy posádky a naučit se (doslova) tradiční plavbu na historickém plavidle. Tyto zážitky mohou vyžadovat rezervaci předem a obvykle jsou za příplatek.

Dědictví lodi Götheborg

Příběh Götheborgu a jeho moderní repliky, lodi Götheborg of Sweden, je poutavou cestou časem a svědectvím o neutuchajícím půvabu námořní historie. Od velkoleposti obchodních výprav v 18. století až po hrdinskou záchrannou misi v 21. století – tato plavidla stále uchvacují představivost všech, kdo se s nimi setkají, a uchovávají odkaz švédského námořního dědictví pro další generace.

Loď Götheborg of Sweden se směsicí starosvětského šarmu a moderních schopností nadále brázdí moře a oživuje historii. V neustále se měnícím světě přetrvává odkaz lodi Götheborg jako živoucí svědectví nezdolného lidského ducha a nadčasového kouzla moře.

Chtěli byste navštívit Švédsko na lodi? Zeptejte se na možnosti