Dovolená na lodi v Chorvatsku - jak je možné vycestovat v souvislosti s koronavirem a nemocí COVID-19?

Dovolená na lodi v Chorvatsku - jak je možné vycestovat v souvislosti s koronavirem a nemocí COVID-19?

Všechny potřebné a nejaktuálnější informace včetně důležitých odkazů najdete v našem článku. Je možný charter v Chorvatsku? Co vás čeká na cestě a v Chorvatsku?

12. 4. 2021 | Je možný charter v Chorvatsku? Co vás čeká na cestě a při návratu?  Kde se otestovat v Chorvatsku? Všechny potřebné a nejaktuálnější informace včetně důležitých odkazů najdete v našem článku. Zahrnutá jsou i nová pravidla platná od 12. 4. (přesun Chorvatska mezi rizikovější země).

Můžete nyní vůbec vycestovat ze země?

Ano, v České republice neplatí zákaz vycestovat, každý může v odůvodněných případech do zahraničí vyjet. Stále však v ČR platí omezení pohybu, je tedy třeba počítat např. s namátkovými kontrolami.

Aktuální zprávy z cesty do Chorvatska a zpět

Naše posádka se plavila od 26. 3. do 5. 4. a tak máme čerstvé zprávy přímo z terénu

 • Na cestě tam byl přejezd ČR bez kontrol, na hranicích s Rakouskem a Slovinskem průjezd hladký, zdržení jen 10 minut se zběžnou kontrolou dokladů a dotazem na cíl cesty (nevyžadovali ani smlouvu k lodi). 
 • Na chorvatských hranicích zdržení 15 minut – prokazovali jsme se jak negativními testy, tak potvrzením o prodělání COVIDu (vše akceptují), formulářem EnterCroatia a smlouvou o pronájmu lodi. 
 • Při zpáteční cestě jsme se nejvíce zdrželi na slovinských hranicích (cca 25 minut) kvůli větší frontě. Na českých hranicích neproběhla žádná kontrola, jednou nás stavěli kvůli cestě mezi okresy – zdůvodnili jsme cestu návratem domů, předložili čestné prohlášení o cestě do Chorvatska a smlouvu o pronájmu.
Je tedy možné rezervovat si loď, sbalit si tašku a doklady a bez obav vyjet.  Tak dobro došli a ahoy na moři!

Jaké podmínky platí pro vstup do Chorvatska a co musíte předložit?

 • Při vstupu je nutné předložit negativní PCR test, který není starší než 48 hodin.
 • Nebo rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které si uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin. Pokud budete v Chorvatsku déle než 10 dní, pak po uplynutí 10 dnů musíte test opakovat.
 • Nebo pokud jste v posledních 6 měsících prodělali nemoc COVID - 19, můžete doložit pozitivní RT - PCR  test nebo pozitivní antigenní test  provedené za poslední 180 dnů (ale musí být starší 11 dnů). Můžete využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19.
 • Nebo potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 , pokud uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává jednou.

Kde se mohu před cestou v ČR otestovat na koronavirus?

Velmi přehlednou mapu odběrných míst včetně informací, kde se můžete otestovat i jako samoplátce, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde:

Do Chorvatska už mohou i jachtaři

Jaké doklady vám sebou do Chorvatska budou stačit, aby vás vpustili do země?  

Kromě potvrzení o negativním PCR testu a cestovního dokladu, stále funguje formulář Enter Croatia. Formulář je k dispozici i v  češtině. Po vyplnění dostanete potvrzení  nahlášení cesty a  všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku. I nadále bude stále možné vše nahlásit na hranicích, ale určitě doporučujeme vyplnit předem, vyhnete se průtahům a frontám. Doporučujeme pro jistotu mít sebou i  vyplněný crew-list, boarding pass a/nebo smlouvu o pronájmu lodi.


Jak vypadá život v Chorvatsku a co je třeba dodržovat?

Během pobytu v Chorvatsku musí cestovatelé dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:


 1. Omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizaci rizika přenosu viru.
 2.   Nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostor, i povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet vzdálenost min. 1,5 m.
 3. V ranních hodinách si každý musí měřit teplotu a, pokud je vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud pozoruje symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat  lékaře nebo  epidemiologa.
 4. Platí i další omezení podobně jako u nás - omezení počtu osob v obchodech, zrušení veřejných akcí, částečně uzavřené restaurace až na výdejní okénka (zahrádky) a další. Od 1.4. došlo k zpřísnění, restaurace mají otevřeno jen do 20.00, uzavírají se některé podniky. 

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra Chorvatské republiky v kategorii UZG COVID. 

Pozor, za porušení se nyní udělují vysoké pokuty, fyzické osoby až  do výše 500 HRK (cca 1 800 Kč)

Více informací najdete i na stránkách MZV.

Průjezd Rakouskem a Slovinskem bez potíží

Přes Rakousko je možné uskutečnit tranzit bez podmínek (jinak je nutné předložit negativní PCR test, který není starší než 48 hodin, který ostatně musíte mít sebou pro vstup do Chorvatska). Tranzit je možný bez podmínek i ve Slovinsku (max 6 hodin).

První informaci o v tichosti uvolněných hranicích přinesl Jutarnji list a informace nepřímo potvrdil i ministr vnitra a šéf štábu civilní ochrany Davor Božinović

Podmínky nejsou nijak složité, jen je třeba dodržet tento postup: 


 • Cestující z Chorvatska ( "nově tmavě červené země") musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
 • Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS.
 • Před začátkem cesty musíte podstoupit antigenní test (provedený max 24 h předem), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin předem) a disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o negativním výsledku. Toto potvrzení na vyžádání předložíte hraniční kontrole v ČR.  Následně musí předložit druhý PCR test (antigenní nestačí) provedený v ČR, a to který lze provést nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu . Do doby negativního testu je nutná povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu).

Kde se mohu v Chorvatsku nechat otestovat na koronavirus?

Seznam testovacích center v Chorvatsku, kde je v současné době možné provést antigenní nebo RT-PCR test na COVID - 19. V seznamu míst si můžete najít, kde se provádí antigenní test.


Karanténa nemusí být nařízena, pokud potvrzení o absolvování testu krajské hygienické stanici předložíte do 72 hodin od vstupu do ČR

Co dělat, když onemocním v Chorvatsku?

Majitel nemovitosti (tj. v našem případě charterová společnost), oznámí podezření příslušnému lékařskému zařízení. Určený lékař pak rozhodne o dalším postupu u nemocného a osob, které s ním přišly do styku - jde hlavně o testování a  izolaci (na lodi, v případě že to není možné, určí místo lékař, zpravidla jde o hotel, apartmán). Cizinci s prokázanou nákazou COVID – 19 včetně osob, které s nimi přišly do styku, mohou i před vypršením doby samoizolace uskutečnit návrat do domovského státu (po konzultaci s příslušnými zdravotnickými orgány domovského státu a v souladu s mezinárodními zdravotnickými předpisy (IHR)). 

Více informací, jak postupovat v případě nákazy.

Celou situaci dál sledujeme a informace průběžně aktualizujeme.

Chcete mít jistotu, že nepromeškáte ideální loď? Podívejte se na naši speciální nabídku lodí.