Kam na lodi správně umístit vlajku a jakou si můžete vyvěsit?

Kam na lodi správně umístit vlajku a jakou si můžete vyvěsit?

I když se na moři setkáte s různými variantami vyvěšování vlajek, má tento postup svá přesná pravidla. Pojďme se na ně podívat.

Každý rok se jachtařům vkrádají do hlavy stejné otázky. Kam umístit vlajku? Jak velká má vlajka na lodi být? Mohu vyvěsit českou vlajku? A co ta pirátská? Často pak můžete potkat méně zkušenou posádku, která je ověšená vlajkami jako vánoční stromeček. Pojďme si v tom udělat jasno. Nezaškodí připomenout si hlavní pravidla a zásady. Kam tedy která vlajka patří a co na lodi znamená?

Důležité je používat vlajky všeobecně srozumitelným způsobem. Názory na umístění jsou občas rozporuplné, zásadní je hierarchie — nejčestnější místo je záď, následuje pravý sáling (zdvořilostní) a pak levý sáling (signální).

Záď

Nejčestnější místo na zádi lodě patří výlučně pouze jedné jediné vlajce: 

Vlajka lodi (tj. vlajka státu, pod kterým je loď registrovaná)

Jde o nejdůležitější vlajku, která o lodi a posádce hodně vypovídá. Lodě mají státní příslušnost toho státu, pod jehož vlajkou plují (toto právo uděluje stát spolu s vydáním příslušných dokladů). Lodě pak podléhají na volném moři výlučné jurisdikci tohoto státu (z čehož samozřejmě plyne řada zajímavých situací). Pozor, na pobřežním moři se na loď navíc  vztahují i zákony státu, jehož vodami proplouváte.

Kde je vlajka lodi správně umístěná?

Na zádi, ideálně na vlajkové žerdi (zadní koš) nebo na zadním stěhu (vyvěšení se teoreticky liší, pokud loď pluje nebo kotví). A musí to být největší vlajka na lodi.

Tato vlajka má být správně vyvěšená od východu do západu slunce. Vyvěšuje se vždy první a spouští jako poslední. Žádná jiná vlajka nesmí vlát, pokud není vyvěšena státní vlajka (vlajka lodi). Ruku na srdce, kolik znáte posádek, které vlajku na noc spouští?

TIP YACHTING.COM: Jak by měla být vlajka velká? Vlajka České republiky (pokud je vlajkou lodi) by například podle vyhlášky měla mít na rekreační jachtě velikost 0,75 x 0,50 m. Všechny ostatní vlajky na lodi pak musí být menší.

Nepřehlédněte další užitečné tipy:

Pravý sáling

Na pravý sáling patří zdvořilostní vlajky, jde o druhé nejčestnější místo. Zdvořilostní vlajky se vyvěšují ihned po státní vlajce (vlajce lodi) a spouští jako poslední před ní. Jaké vlajky to zpravidla jsou?

Vlajka státu, v jehož vodách plujete

Je umístěna pod pravým sálingem, na nejvyšším místě. Je to dokonce povinnost, nejenom zdvořilost. Pokud plujete v Chorvatsku na chorvatské lodi, pod pravým salingem žádná vlajka jiné země vyvěšená být nemá. Ale pokud byste třeba pluli v Chorvatsku na lodi registrované v Německu, a na lodi byla navíc chorvatská posádka, bude německá vlajka na zádi jako hlavní, a chorvatské vlajky mohou být pod oběma sálingy (pod pravým sálingem kvůli zemi, v jejíž vodách se plavíte, a pod levým sálingem kvůli národnosti posádky — viz. níže). Když byste pak s touto lodí vpuli do vod Itálie, chorvatská na pravé straně se spustí a vymění se za italskou. 

Vlajka majitele lodi

I majitel jachty si může vyvěsit svou vlajku na svou loď. Pak patří na pravý sáling, ale je možné ji umístit i vlevo, jako vlajku nižší důležitosti (než je vlajka lodi), pokud to majitel uzná za vhodné. Obchodní lodě vyvěšují vlajku rejdařství/rejdaře.

TIP YACHTING.COM: Sáling je výztuha stěžně (mezi stěžněm a bočním vantem). Je umístěn na stěžni kolmo na podélnou osu lodě (nebo směřuje mírně k zádi) a se stěžněm svírá pravý úhel.

Vlajka lodi na správném místě, pod pravým salingem je ale klubová vlajka špatně


Levý sáling

Pod levým sálingem se vyvěšují všechny ostatní vlajky. Původně tato strana byla ale vyhrazena čistě signálním vlajkám (zejména na velkých lodích se striktně dodržuje), nicméně na rekreačních jachtách se stalo zvykem zde umisťovat i ostatní vlajky, které na lodi být nemusí (např. národní). Jaké další vlajky si tedy na jachtu můžete pověsit?

Signální vlajky

Jde o signální soustavu ustavenou v roce 1931, která se pomocí vlajek užívá k vizuálnímu dorozumívání mezi loděmi případně mezi loděmi a přístavy. Většinou jsou vyvěšovány v počtu 4–7 vlajek. Každá kombinace má svůj přesný význam. Jedno-vlajkové signály sdělují naléhavá, případně nejběžnější sdělení.


Signální vlajky patří pod levý sáling


Národní vlajka

Ano, právě tady může vyvěsit vlajku ČR, pokud plujete na charterové lodi v Chorvatsku, Řecku nebo v dalších zemích.

Malé klubové a zájmové vlajky

Vlajky klubů, kterých jste členy, by měly správně být na vrcholu stěžně, protože to není proveditelné, patří právě sem.

Vlajky národností členů posádky

Pokud je posádka složená z mnoha národnostní, věší se v abecedním pořadí, případně se využívá několika lanek vedle sebe.

Vlajky států, které jste během plavby navštívili atd.

Vyvěsit si můžete i vlajky, které jste na své plavbě navštívili, ale není to povinné.


Národní a klubové vlajky patří pod levý sáling

FAQ Co vědět o vlajkách na lodi