Jak se změnily oceány za posledních 30 let? V oceánech jsou mnohem větší vlny a více fouká

Jak se změnily oceány za posledních 30 let? V oceánech jsou mnohem větší vlny a více fouká

Jak se změnily oceány za posledních 30 let? V oceánech jsou mnohem větší vlny a více fouká. Ukázala to studie vědců univerzity v Melbourne.

Jak se změnily oceány za posledních 30 let? V oceánech jsou mnohem větší vlny a více fouká. Ukázala to studie vědců univerzity v Melbourne, kterou koncem dubna publikovali v prestižním časopisu Science a která shrnula výsledky dlouholetého výzkumu.


V oceánech jsou mnohem větší vlny než dříveV oceánech jsou mnohem větší vlny než dříve 

Jak probíhal výzkum?

Výzkum, jehož cílem bylo zjišťování trendů v rychlosti větru a výšce vln, probíhal celých 33 let, v období 1985 až 2018.

 

Výzkumníci při něm využívali data, která průběžně sledovalo a odesílalo 31 družic. Ty byly vybavené nejrůznějšími špičkovými přístroji pro měření výšky vln, rychlosti a směru větru (radiometry, rozptyloměry, výškoměry). Celkem tyto družice provedly během výzkumu úctyhodné 4 miliardy měření.

 

Měření byla navíc porovnána daty, která poskytuje více než 80 oceánských bójí rozmístěných po celém světě. A to z nich činí největší a nejpodrobnější kolekci dat svého druhu.


Data sbíralo 31 družic a byla porovnávána s daty oceánských bójíData sbíralo 31 družic a byla porovnávána s daty oceánských bójí 

Kde fouká nejvíc?

Silnější vítr zjistili výzkumníci nad všemi oceány. Oblastí nejvýraznějšího zvýšení průměrné rychlosti větru byla ale jednoznačně jižní polokoule.

 

Největší rozdíly byly vždy zaznamenány v extrémních hodnotách, tedy ve chvílích, kdy vítr vál nejsilněji. V porovnání s obdobím před třiceti lety vítr při silném nárazovém větru fouká rychlostí o 5 kilometrů za hodinu větší.

 

Oblastí, kde došlo k nejvýraznějšímu zvýšení průměrné rychlosti větru, je Jižní oceán. Slabší, ale přesto pozitivní trend byl zaznamenán také v rovníkovém Tichém a Severním Atlantickém oceánu. Ostatní oblasti světa vykazují jen malé nebo žádné zvýšení.

 

A naopak neexistují žádné významné regiony, kde by rychlost větru klesala.


Silnější vítr zjistili výzkumníci nad všemi oceánySilnější vítr zjistili výzkumníci nad všemi oceány 

Jak se mění výška vln?

Silnější vítr pak žene do výšky i vlny. Ty extrémní se oproti 90. letům zvýšily až o 30 centimetrů. A tento rozdíl už může být velmi významný.

 

Výzkumníci z melbournské univerzity tvrdí, že tyto supervelké vlny by mohly spolu se stoupajícími hladinami moří vést k častějším záplavám a třeba také ke zrychlené erozi pobřeží. Ohrožena by také nově mohla být místa chráněna doposud bezpečně hrázemi, které již proti zvyšující se výšce vln nebudou dostatečné.


Supervelké vlny by mohly spolu se stoupajícími hladinami moří vést k častějším záplavámSupervelké vlny by mohly spolu se stoupajícími hladinami moří vést k častějším záplavám 

Souvisí větší vítr a vlny i se změnou klimatu?

Je předčasné spojovat aktuální výsledky jen se změnou klimatu, která přináší i další projevy extrémního počasí, včetně sucha, vln veder a povodní. Nicméně podle výzkumníků výsledky výzkumu mezi klimatické změny zapadají.


Dodávají ale také, že zvýšení rychlosti větru mohlo být způsobeno cyklickými odchylkami klimatu, jako je El Niño a změnami teplot v jižním Pacifiku, ke které dochází každých dva až sedm let.


Nárůst o 5 % v případě větru a 8 % v případě vln se nemusí zdát závratný, ale pokud bude i nadále pokračovat změna klimatu, bude mít podle profesora Younga i toto malé zvýšení zásadní dopady.


Větší větry a vlny zhorší dopady klimatických změnVětší větry a vlny zhorší dopady klimatických změn 


Varuje před zvýšením hladiny moří a dopadem na celé životní prostředí, to vše s potenciálně katastrofálními výsledky. Změny se mohou projevit například ničivější silou bouří, které ještě posílí stoupající hladinou moře. A kromě již zmíněné eroze a záplav může být tento stav nebezpečný i pro lodě a může také přispívat k tání ledu.Vzájemnou souvislost mezi klimatickými změnami a většími vlnami můžeme každopádně pozorovat – oceán se ohřívá, zahřívá přízemní vrstvu atmosféry, a proto více fouká. Bezpochyby ale platí, že bez ohledu na jejich příčinu mohou větší větry a vlny zhoršit dopady klimatických změn.


Výzkumníci varují před zvýšením hladiny moří a dopadem na celé životní prostředíVýzkumníci varují před zvýšením hladiny moří a dopadem na celé životní prostředí 

Budou oceánské vlny a větry dále posilovat?

Jaký bude další vývoj a jak lze výsledky výzkumu využít? Vědci teď plánují využít 4 miliardy měření k tvorbě globálních klimatických modelů až na následujících sto let, aby byli schopni předpovědět další vývoj a reagovat na něj.

 

Výzkum by také mohl, jak dále uvádí profesor Young, pomoci odlišit změny způsobené dlouhodobou změnou klimatu od krátkodobých výkyvů nebo změn způsobených přirozenými cykly.


Budou oceánské vlny a větry dále posilovat?Budou oceánské vlny a větry dále posilovat? 


TIP


Zajímá vás ochrana moří a oceánů? Přečtěte si o naší iniciativě Sail Blue a přidejte se k nám.

 

zdroj:

Multiplatform evaluation of global trends in wind speed and wave height

Ian R. Young and Agustinus Ribal (Department of Infrastructure Engineering, University of Melbourne, Melbourne, Australia. Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia).

Chcete vyplout? Kontaktujte mě