Obsah a průběh zkoušky - kapitánský průkaz C

Obsah a průběh zkoušky - kapitánský průkaz C

Průběh kapitánské zkoušky na průkaz C:

 Samotná zkouška se skládá ze dvou částí:

 • Písemná část - výpočet navigačního příkladu - pro stupeň C je na příklad čas 60 minut a pro stupeň B 90 minut)
 • Ústní část   - zkouška před jednotlivými komisaři z šesti předmětů 

Zkouška z jednotlivých předmětů se skládá před jednotlivými komisaři, ne před "velkou komisí".

Z čeho se zkouška na kapitánský průkaz C skládá?

 • navigace
 • meteorologie
 • plavební provoz na moři, tedy COLREG
 • plavební nauka
 • angličtina
 • zdravověda

Opakování před zkouškou

Máte-li zájem si vše nejnutnější ještě zopakovat těsně před zkouškou, nebojte se a přihlaste se. Díky opakování s naším zkušeným instruktorem budete skvěle připraveni na absolvování zkoušky k získání kapitánského průkazu. 


Přihlásit se na opakování
Podrobný obsah jednotlivých předmětů 

 • Navigace: Navigační příklad písemnou formou, kde musíte spočítat jak KD tak KK a započítat všechny odchylky - deviace, deklinace, drift. Pozor na znamínka!! Spočítané kurzy se vynesou do mapy. U ústní kapitánské zkoušky je nutné znát vše, co je na mapě, používat navigační trojúhelníky a odpichovátko, určení polohy ze dvou nesoučasných náměrů na jeden bod, IALA, kardinální znaky, pro stupeň B - plavba v přílivových proudech, vhodný čas pro vyplutí a připlutí do přístavu aj.
 • Meteorologie - tlaková výše, tlaková níže, směry větrů v těchto tlakových útvarech, vítr – staniční praporky, teplá a studená fronta, oblačnosti a vítr v těchto frontách, synoptická mapa a její čtení, druhy mraků, mlhy, rosný bod.
 • Plavební provoz na moři, COLREG - světla, denní znaky, zvukové signály, signály nouze, přednosti plavidel, povinnosti a oprávnění velitele jachty, plavební právo, právo vlajky, základy námořního práva.
 • Základy mezinárodního námořního práva - mezinárodní úmluvy, právní režim plavby na volném moři a v pobřežních vodách, odpovědnost plavidla, srážka plavidel, záchrana osob a majetku na moři, námořní varování., navigační vybavení.
 • Plavební nauka - návětrnost lodi, závětrnost lodi, druhy kotev, příčná a podélná stabilita lodi, MOB a manévry při plavbě na plachty, bezpečnostní a záchranné vybavení lodi.
 • Angličtina - pouze základy, počítání, jednoduché otázky (např. v kolik otevírá čerpací stanice, jak se jmenuje Vaše loď apod.).
 • Zdravověda - resuscitace.

Na zkoušku je nutné vytisknout, vyplnit a přinést následující dokumenty

Zkoušející

 • zkušební komisaři: zkušení jachtaři jmenovaní Ministerstvem dopravy ČR (Ladislav Kalina, Karel Körber, MUDr. Vojtěch Vajdík, Lenka Čížková, Anna Onheiser, Jiří Pacák a další dlouhodobí spolupracovníci)

Storno podmínky

Pokud víte, že se na zkoušku nemůžete dostavit, oznamte to co nejdříve. Když tak učiníte 7 dnů před zkouškou, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín.

Zrušení nejpozději 3 dní před akcí je storno poplatek 50 % ceny. Budete mít možnost absolvovat zkoušku v jiném termínu, ale musíte uhradit chybějící část.

Pokud zrušíte svoji účast 2 dny či méně před akcí, je storno poplatek 100 % ceny.

V případě, že dojde ke zrušení z naší strany, bude Vám vráceno 100 % z ceny nebo máte nárok na bezplatné převedení na jiný termín.

Potřebujete poradit? Obraťte se přímo na mě

Lucie Švejdová

Lucie Švejdová

Yachting Academy Manager