Značení vodních cest

Na celém Jadranu je značení vodních cest přizpůsobeno mezinárodním pravidlům. Pro označení stran vodních cest platí laterální systém a pro vyznačení mělčin na vodních cestách kardinální systém.

U laterálního systému jsou bóje, plavební znaky a majáková světla na pravé straně vodních cest zelená a na levé straně červená. Pravá strana vodní cesty je ta strana, kterou má loď připlouvající od moře po svém pravoboku. Tato definice ale není ve vodách s tolika ostrovy dostačující. Platí zde zpravidla tato zásada: spojuje-li vodní cesta dvě mořské části, tak je pravá strana vodní cesty ta strana, kterou má loď připlouvající ze směru mezi severem, západem nebo jihem na pravoboku. Ale pozor! V Chorvatsku v kanálech mezi jednotlivými ostrovy směřujícími ze severozápadu na jihovýchod je opak pravdou! Protože tady je pravou stranou vodní cesty ta strana, kterou má loď připlouvající ze směru mezi severem, východem nebo jihem na pravoboku. Najetí na břeh zobrazené nákladní lodi v Pelješackém kanálu před Korčulou je způsobeno touto odchylkou od pravidla.

Mělčiny, útesy a další překážky nacházející se na vodní cestě jsou značeny kardinálním systémem. Význam tohoto kardinálního značení není každému kapitánovi rekreační jachty vždy dostatečně jasný. V důsledku toho dochází každoročně v Chorvatských vodách k velkému množství najetí jachet na mělčiny nebo na útesy. Uspořádání kuželů na kardinálním znaku udává, ve kterém směru je dobrá voda a kudy se má mělčina nebo útes obeplout (viz skica). Bóje nebo tyče, které nesou kužele, na sobě mají kombinaci žlutých a černých pruhů. Černé pruhy se nacházejí tam, kam směřují vrcholky kuželů. Jsou-li kardinální znaky označeny světlem, je to bílé blikající světlo, které je ve východním, jižním a západním kvadrantu skupinové (dobře se pamatuje podle hodinek: východ 3 bliky, jih 6 bliků, západ 9 bliků a sever bliká stále). Aby se jižní světlo nepletlo s ostatními, je na konci 6 bliků jeden delší záblesk o délce nejméně dvou vteřin. 

Mělčiny nebo útesy malých rozměrů, jsou-li vůbec označeny, nesou na vrcholu červenočerné tyče dvě černé koule nad sebou. Je to znak izolovaného nebezpečí. Je-li tento znak označen světlem, je to skupina dvou záblesků Blz (2).

Kardinální značení