Přístavy a zátoky

Dávno už správci městských a obecních přístavů objevili v nás, jachtařích, finanční potenciál a vybavili stání muringy, elekřinou a vodou. Některé z těchto přístavů mají i své malé sociální zařízení. Denní poplatky v těchto přístavech jsou v rozpětí od 2,5 do 5,5 EUR za metr délky lodi. Přístavy Veli Brijun a Dubrovnik-Gruž jsou mimo toto rozpětí, zde se požadují ceny vyšší než v nejdražších marínách.

Také kotevní zátoky jsou v Chorvatsku zlatým dolem. Většinou jsou na určitou dobu pronajímány soukromníkům, aby zde ukotvili bóje. Ale ne všechny bóje jsou legální. Především restaurace zřídily nelegální bóje a inkasují za kotvení bez úředního povolení. Aby se tomuto zamezilo, uveřejnilo chorvatské Ministerstvo dopravy v květnu 2010 Seznam povolených bójových polí. Tento seznam je ale ještě neúplný a uvedené poplatky převážně už neplatí.Tento seznam nabízí proto pouze hrubý přehled a někdy je na základě svých nedostatků důvodem k nedorozuměním a ostrým hádkám mezi kapitány a provozovateli bójí. Anglická verze registru bójí je ke stažení na webových stránkách Ministerstva dopravy „Nautical Anchorages“.

V tomto Průvodci jsou aktuální, legální bójová pole označena červenými bójkami. Za vyvázání se požaduje v průměru asi 2 Eura za metr délky lodi. Někde i 3 Eura, např. v zátoce Lučice (jižní pobřeží ostrova).

Oblast bójí Brgulje

Většina bójí v Chorvatsku je ukotvena silným lanem nebo řetězem k betonovému bloku o váze asi jen 700 kg. Toto závaží se pod vodou vlivem vztlaku zmenšuje asi na polovinu. Kotevní síla řádně upevněné bóje končí pro jachtu o délce 12 metrů při větru 8 Bf, pro jachtu o délce 15 m už při větru 7 Bf. V praxi sice mnoho kotevních bójí vydrželo při mnohem silnějším větru, ale spoléhat se na to nedá. Před Zapuntelem (ostrov Molat) vzdorovala např. v dubnu 1997 12-m plachetnice, stojící na bóji, bóře o síle orkánu, dokud se dvojité úvazy jachty nepřetrhly. Jsou ale známy případy, ve kterých bóje odpluly i s lodí i při slabém větru, protože se uvolnila závěsná oka. Bohužel stále více lze natrefit na povalené, na „hlavu“ postavené bloky bójí. U těchto se spojovací lano pod zátěží dře o ostrou betonovou hranu nebo narostlou mušli. Je tedy smysluplné, po vyvázání bóji zkontrolovat.
Velmi neuspokojivé je, že za případné škody, způsobené vyvázáním na vadné bóji, odpovídá kapitán a ne vlastník bójí.

Jak naznačuje níže uvedená skica, uvazuje se zásadně za ocelový kruh pod bójí. Znamená to, že po připlutí k bóji ji musíte vyzvednout z vody, abyste mohli protáhnout lano kruhem pod bójí. Když je lano mezi bójí a betonovým blokem příliš napnuté, je to těžká práce. Často lze vidět jachty, které se z pohodlnosti uvážou nahoře za úchytovou osu bóje. To je riskantní. V létě 2010 byla silným větrem unešena 15-m plachetnice, jejíž posádka byla v restauraci na pevnině, protože se utrhla úchytová osa bóje.

Kotevní bóje

Skoro každý den v létě to můžeme pozorovat: Jachty v pozdním odpoledni opouštějí bóje, než přijde výběrčí a hledají si na noc jiné místo. Smůla pro posádku, která krátce předtím na tomto místě hledala volnou bóji a musela odplout jinam. Obzvláště frustrující je to pro provozovatele bójí, protože pozdě uvolněné bóje možná už zůstanou ten den nevyužité a nic nevydělají. Je možné, že se v budoucnu bude vybírat už přes den. V severním bójovém poli v zátoce Lučice na jižním pobřeží ostrova Brač už to tak je.

Oficiální bójové pole je vyměřené a jeho ohraničení je stanoveno koordinačními body. Uvnitř této plochy se za kotvení platí. Většina provozovatelů bójí zkouší vybírat peníze i od lodí na kotvě mimo toto území. Tato praxe je hodně diskutabilní. Podle mého pochopení odpovídajících zákonů, je to dokonce zakázané. Přesto vznikají na toto téma často ostré hádky. V zátoce Potkučina byly posádky kotvící v sousedství bójového pole, v noci mohutně ohrožovány maskovaými osobami. Tito obkroužili na člunech jachty, naráželi do nich a oslňovali je ručním světlometem. Restaurace Babalu nemá s těmito kriminálními akcemi nic společného. Zodpovědný za bóje je hostinský z restaurace Tratica v sousední zátoce.

Níže dvě zátoky s polohou místního bójového pole:

Pašman, Kakan

Také já nechci platit za kotvení mimo bójové pole. Na druhé straně nevyhledávám žádné střety, protože částečně chápu vztek provozovatelů bójí. Nekotvím proto v sousedství bójového pole, nýbrž tam, kde to nikomu nevadí. Tato možnost pořád existuje.