Příjezd po souši

Pro vstup do Slovinska a Chorvatska potřebují občané Evropské Unie a Švýcarska cestovní pas nebo občanský průkaz. Děti do 16 let potřebují samostatný cestovní pas s fotografií, jestliže nejsou zapsány v cestovním pase rodičů. Dokumenty musí být platné pro celou dobu pobytu. Pro vstup do Černé hory se doporučuje cestovní pas, protože vstup s občanským průkazem je v posouzení celníků.

Kromě řidičského a technického průkazu je také nutná zelená karta.

Je-li vozidlo při vjezdu viditelně poškozeno, měla by poškození potvrdit celnice na hranici, protože jinak mohou při výjezdu vzniknout potíže pro podezření z útěku řidiče z místa havárie. Ze stejného důvodu musí policie na místě potvrdit škodu na karoserii vzniklou v hostitelské zemi.

Cestovní zavazadla a předměty osobní potřeby se smějí dovážet do země bez cla. Do toho ale nepatří potraviny, které přesahují potřebu na 2-3 dny. Také při návratu do Evropské unie platí horní hranice. Bezcelně může dospělá osoba dovézt např.: 1 litr lihovin nad 22% resp. 2 litry pod 22% obsahu alkoholu, 200 cigaret nebo 50 doutníků. Suvenýry do hodnoty 175 EUR jsou také bez cla.

Vybavení a náhradní díly pro zahraniční jachty kotvící v Chorvatsku se mohou dovážet bez cla,musí se ale na hranici ústně nahlásit. Jestliže celník provede „službu dle předpisů“, hrozí nákladná, spediční procedura na Vaše náklady. Je smysluplné mít sebou potvrzení mariny, ze které vyplývá, že se zahraniční jachta nachází v její péči.

Psi, kočky a fretky musí mít očkovací průkaz Evropské unie. Očkování proti vzteklině nesmí být mladší 15 dnů a starší více jak 12 měsíců.

Silniční provoz

V obci: Chorvatsko 50 km/hod, Slovinsko 50 km/hod
Mimo obec: Chorvatsko 90 km/hod., Slovinsko 90 km/hod,
nebo 100 km/hod na rychlostnich komunikacích.
Dálnice: Osobní vozy a motocykly v Chorvatsku a Slovinsku 130 km/hod.
Obytné vozy do 3,5 t v obou zemích 100 km/hod.
Obytné vozy přes 3,5 t a vozidla s přívěsem 80 km/hod.
Vozidla musí ve Slovinsku ve dne jezdit se zapnutými potkávacími světly,
v Chorvatsku pouze v zimním období.
Povolený alkohol: 0,5 promile ve Slovinsku, 0,5 promile v Chorvatsku (začínající řidiči 0,0)

EU – nouzové telefonní číslo 112 také v Chorvatsku.
Havarijní služba v Chorvatsku 987, ve Slovinsku 1987.

Všichni turisté se musí v Chorvatsku nechat úředně přihlásit do 24 hodin po příjezdu na místo pobytu. Zanedbání této povinnosti může při případné kontrole způsobit nepříjemnosti. Přihlašování vyřizují mariny pro své hosty zpravidla bezplatně. Místní cestovní kanceláře naopak často požadují poplatek, v extrémních případech až 4 EUR/osobu. Po přihlášení obdrží každý potvrzení o přihlášení (Potvrda o prijavi i odjavi turista), které musí uschovat až do odjezdu a vzít ho také na palubu. Kdo připluje po moři, obdrží tento přihlašovací lístek zpravidla při celním a pasovém odbavení.

Lázeňská taxa pro jachtaře má od roku 2009 nová pravidla. Hosté na charterových lodích starší 18 let platí 7 Kuna za osobu a den v charterové základně před začátkem plavby. Mládež od 12 do 18 let platí polovinu. Děti do 12 let neplatí nic.

Všichni majitelé kajutových lodí nad 5 m délky musí v Chorvatsku od roku 2010 platit lázeňskou taxu ve formě pobytového paušálu. Výše pobytového paušálu se odvíjí od doby pobytu a délky lodi. Paušál se platí na kapitanátu. Níže tabulka paušálů v roce 2011, která zřejmě bude stejná i v roce 2012 (1 EUR = asi 7,35 kuna).

 

Délka lodi 5 – 9 m 9 – 12 m 12 -15 m 15 – 20 m Nad 20 m
Do 8 dnů 150 kuna 200 kuna 300 kuna 400 kuna 600 kuna
Do 15 dnů 300 kuna 350 kuna 400 kuna 500 kuna 800 kuna
Do 30 dnů 400 kuna 500 kuna 600 kuna 700 kuna  

Dosavadní pobytový paušál pro majitele ročního stání v chorvatské marině přestal platit po zavedení nových pravidel. Kromě toho se nemusí platit denní lázeňská taxa v přístavech a zátokách, navštívených během plavby.


Nynější paušály zvyšují většině majitelů kajutových lodí náklady. To platí především pro ty, kteří jsou na plavbě s malou posádkou. Obzvlášť nevýhodné je to pro ty, kteří nocují na pevnině a ne na své kajutové lodi. Tito majitelé musí vedle pobytového paušálu platit zpravidla ještě denní lázeňskou taxu, protože nová pravidla nejsou dokonalá. To by se mělo zlepšit.