Příliv a proudy

Příliv a odliv je na Jadranu pouze slabý a nevýrazný. Není to tedy nijak důležité téma. Ale na kotvišti, kde máme pod kýlem jen několik centimetrů vody, má i malý odliv velký význam. Rozdíl mezi nízkou a vysokou vodou se na Jadranu zvětšuje od jihu k severu.V Dubrovníku je až 35 cm a v Koperu až jeden metr. Přílivy na Jadranu se mění podle postavení měsíce mezi polodenní a jednodenní.

Polodenní přílivy

Za úplňku a novoluní je perioda přílivu polodenní. To znamená, že mezi nízkou vodou a nízkou vodou je asi 12 hodin. Jinak řečeno – odliv a příliv se střídá každých 6 hodin. Při této konstelaci (slunce, měsíc a země jsou na jedné úrovni) je příliv největší, protože přitažlivé síly slunce a měsíce působí společně.

Jednodenní přílivy

Asi o 7 dní později při půlměsíci, když slunce a měsíc, viděno ze Země, k sobě stojí v úhlu 90°, jsou síly, způsobující příliv a odliv nejmenší. Potom je na Jadranu jednodenní příliv, přinejmenším na pobřeží s přilehlými ostrovy. Během ostatních měsíčních fází převládají smíšené přílivy.

Výška hladiny vody není ale ovlivňována pouze postavením slunce a měsíce. Důležitou roli hraje i vítr. Jižní vítr jugo způsobuje především na severním Jadranu zvednutí vodní hladiny. Naproti tomu velmi silná a dlouhotrvající bóra v některých přístavech východního Jadranu snižuje hladinu vody. V městském přístavu Rab klesne hladina při bóře a současné nízké vodě až o jeden metr. V severní části přístavu sedí vyvázané jachty někdy na dně. 

Dokonce i tlak vzduchu způsobuje pohyb hladiny. Při vysokém tlaku hladina klesá, při nízkém stoupá. Pro Jadran platí pravidlo: jeden hektopaskal (hPa) změní stav hladiny o jeden centimetr.

Proudy

Hladinové proudy na Jadranu v létě