Dodekanesy

Dodekanesy

Užijte si pod plachtami tento tajemný kout Řeckých vod s nedotčenými kouty plnými tradic, ale i rušnými letovisky.

10 nejhezčích oblastí v tomto regionu

Plavba v oblasti Dodekanes dává mnoho možností, kam se vydat. Plavbu můžete směřovat na řecké ostrovy a ostrůvky s jejich neskutečnou izolovaností a nebo k pobřeží Malé Asie. Plavbu na otevřeném moři bude během léta provázet silné meltemi s velkými vlnami, plavba podél tureckého pobřeží bude také se silnějším větrem ale bez vln. Střídání řeckých a tureckých přístavů nabízí krásné srovnání dvou odlišných kultur a poznávání přátelských lidí na obou stranách. Oproti Chorvatsku je moře víc otevřené, vzdálenosti mezi ostrovy větší, mariny méně časté a ceny za přístavy výrazně nižší.

  1. přístav Rhodos - staré město
  2. ostrov Khalki
  3. přístav Symi
  4. přístav Palon - ostrov Nysiros
  5. přístav Kos - staré město
  6. ostrov Astipalea
  7. ostrov Pserimos
  8. zátoka Vathi - ostrov Kalimnos
  9. ostrov Lipsi
  10. přístav Pandeli- ostrov Leros
dodekanesy

Co uvidíte při plavbě na Dodekanesy?


Toto vyprahlé, ale pro jachtaře nesmírně atraktivní souostroví čítá nikoliv 12 ostrovů, jak napovídá název, nýbrž 14 hlavních ostrovů, tři menší obydlené a spousty neobydlených. Jedná se o nejjižnější řecké souostroví, a tudíž je tu i nejtepleji. Pokud tedy chcete vidět místní zeleň a květiny v plném rozpuku, vydejte se na plavbu již na jaře, v sezóně zde bývá nouze o vodu a do podzimu se ostrovy zcela vysuší. Zřejmě nejzalesněnější jsou ostrovy Kos a Rhodos, kde se nachází několik přírodních vodních pramenů. Jako většina řeckých ostrovů jsou i Dodekanésy vrcholky hor Egejské planiny zaplavené mořem. 


Když se ohlédneme zpět do historie, blahobyt této oblasti se vždy točil okolo Rhodosu, který v antických dobách až po 19. století dominoval obchodu, a nyní opanuje nově vzniklý obchod turistický. Velmi zajímavý je původ zdejší vojenské architektury. Není totiž překvapivě benátský ani janovský, ale stvořili ji Rytíři svatého Jana, kteří ji rozeseli po celé oblasti. Jejich okupace ale také zajistila čilý obchod s Benátčany. Rytíři ale roku 1522 podlehli Turkům, kteří opustili ostrovy teprve před 100 lety. A k Řecku se Dodekanésy připojily až roku 1947, i tak ale nepůsobí ráz zdejší zástavby o nic méně řecky, než takové Kyklady. Turecká nadvláda tu není téměř znát, a to přesto, že takový ostrůvek Kastellorizo leží pouhé 2 míle od tureckých hranic. 

kos

 Počasí a vítr na Dodekanésách

Převažujícím vzdušným elementem je zde tradiční meltemi. Přerušované začíná foukat v červnu, v plné síle působí od července do září, od října fouká opět přerušovaně. V letních měsících fouká povětšinou silou 2 – 4 Bf, ale může dosáhnout i 7 Bf. I když nefouká každý den, můžete si jej užít i 10 dní v kuse, většinou ze směrů NW až W. V tomto období je obzvláště silné na závětrných stranách ostrovů, kde se mohou vyskytovat nepříjemné poryvy. 


Platí to především o Patmosu, Kosu, Nisirosu, Tilosu, Karpathosu a Astipalii. Na poměrně otevřené ploše na mezi Astipalií a Karpathosem bývá moře velmi rozbouřené, pokud po mnoho dní v kuse fouká meltemi. V zimě se převažující vítr stáčí na SE, ale mohou přijít i vichry ze severu nebo jihu. I když poskytuje meltemi určitou úlevu, bývá zde v létě velmi horko, teploty mohou běžně dosahovat 35°C.

V létě se pluje ve své podstatě proti nebo po větru meltemi, který zde fouká N-NW kolem Patmosu skrze ostrovy až k Rhodosu, kde se stáčí na západní směr kolem Rhodosu. Problém může být dostat se v létě na sever a na západ. S trochou štěstí je tu možnost vyplout časně ráno, když bývá vítr slabší, odpoledne zde totiž začne působit termální komponent mořské brízy, která meltemi zesiluje. Chcete-li doplout až na Kyklady, je výhodné proplout Dodekanésy co nejvíce na sever, a poté odpadnout západním směrem. V Kykladech fouká meltemi ze severu a směrem na západ se stáčí NE. Na jaře a na podzim pravděpodobně v oblasti Dodekanés natrefíte na jižní větry. Pokud odsud plánujete plout severně, například do východních Sporad, je dobré vyrazit na jaře nebo v raném létě, kdy meltemi ještě neřádí v plné síle.

Ostrovy

Rhodos

Rhodos je největší z dodekanéských ostrovů, a také turisticky nejčilejší. Dvakrát to platí o jeho severním pobřeží, kde jedno městečko plynule přechází v druhé a tvoří tak jakýsi pás obchůdků se suvenýry, barů, taveren a hotelů. Díky své rozsáhlosti ale ostrov umí nabídnout i poklidnější zákoutí. Úchvatné je hlavní město Rhodos, které je takovou směsicí starého a nového. Středověké staré město je opravdovou perlou celého Egejského moře a naprosto zaslouženě byla roku 1988 zapsána do UNESCO. Staré město samotné bývá přirovnáváno k Jeruzalému a svým obyvatelům poskytuje útočiště již od roku 408 př.nl., současnou podobu mu ale dali především rytíři sv. Jana, kteří v oblasti působili od roku 1306. Opravdu majestátní je pevnost na vrcholku kopce zvaná Palác velmistrů, a ohromí vás i Rytířská cesta Odos Ippoton, která nemá na ostrovech obdoby. Rytířská cesta byla po staletí přepečlivě udržována a je lemována sídly řádu rytířů sv. Jana. Právě zde se scházeli rytíři jednotlivých národností, a odtud pramení jejich názvy – italské sídlo, anglické sídlo apod. Svoji návštěvu určitě investujte do Archeologického muzea, které je situováno do starého špitálu rytířů sv. Jana z let 1440 – 1481. A na co se zde zaměřit? Jednoznačně na působivou mramorovou rytinu z 1. stol. př. n. l. znázorňující Afroditu Rhodskou. V Rhodosu je ale nádherných míst spousta, proto doporučujeme sehnat si dobrého průvodce a město si pořádně vychutnat.

Marina Rhodos

Marinu najdete jižně od starého města. Kotvení zde probíhá na východní straně, buď přídí, nebo zádí, případně se dá zakotvit uprostřed. Vměstná se sem na 300 lodí při veškerém komfortu, jako je voda, elektřina, sprchy nebo toalety.

Jižně od Rhodosu se rozprostírá nádherně osobité městečko Lindos s kouzelnými zapadlými uličkami a obílenými domky. A především, přímo nad ním se až do výše 116 m tyčí až ze 4. stol. př. n. l., kdy se v místě nacházel chrám bohyně Athény Lindoské, který byl ve starověkém Řecku natolik uctívaný, že k němu putoval dokonce i samotný Alexandr Veliký.

Přístav Rhodos – Mandraki

Město Rhodos uvidíte už z dálky, nápadné vám budou mohutné hotely a také množství trajektů.

Pozor je třeba si dávat na mělčinu severně od majáku Milon. Ostražití buďte i při silných jižních a východních větrech, vjezd do přístavního bazénu může být velmi neklidný, uvnitř už ale bývá vše v pořádku. V létě je přístav beznadějně obsazený a charterové společnosti si svoje místa pečlivě chrání. Jachty také kotví na potonu na západní straně, kde se nachází pár mooringů, ale kotvy se zde často kříží a voda bývá nestálá. Kotvit se dá i na mole na západní straně přístavu Emborikós, nicméně meltemi a časté manévry velkých lodí stání zde znepříjemňují. Pozor také na řetěz ležící na dně 30 metrů od mola, je velmi snadné o něj zachytit svoji kotvu. Přístav je dobře chráněný před meltemi.

S výběrem vhodné lodi pro vaši dovolenou vám pomohu. Ozvěte se.

Symi

Symi je ostrov, kde za zlaté éry mezi 17. a 19. stoletím žilo více lidí, než na Rhodosu. V té době ostrov prosperoval díky lovu mořských hub, které jsou k dostání téměř všude při pobřeží, a také stavbě lodí. Z dálky vypadá ostrov jako příkrý a pustý, ve vnitrozemí ale najdete pásy piniového porostu. Skvělá zpráva pro jachtaře je, že pobřeží nabízí mnoho různých vroubků a zářezů, kde se dá velice příjemně zakotvit.  Hned za rohem hlavního přístavu najdete klášter Moni Taxiarchis Michail Panormitis, který sice pochází teprve z 18. století, ale nabízí mnoho zajímavého. Například ikonu, zobrazující archanděla Michaela, patrona ostrova Symi a všech námořníků.


Přístav Symi 

Při připlouvání vám bude městečko nahoře na hřebenu, a také bílá kostelní věž s hodinami na severu zátoky. Zakotvěte přídí nebo zádí na severu zátoky, a nechte volné místo vyhrazené pro trajekty. Pracovník přístavu vás většinou hvízdáním nebo posunky nasměruje na správné lůžko. Hloubka v přístavu se svažuje velmi příkře, připravte si 12 – 20 metrů kotvy, která nebude držet ideálně. Dno je totiž bahnito – skalnaté. Při dobrém počasí se dá zakotvit v zátoce Kharani, kde se vyvážete dlouhým lanem na pevninu. Trabl mohou nadělat vlny od projíždějících trajektů.

Kos

Kos patří k nejúrodnějším ostrovům Dodekanés, je pokryt nesčetným množstvím ovocných stromů, obtěžkaných šťavnatými plody, vinohradů i olivových hájů. A také se zde narodil Hippokrates, filozof a otec moderní medicíny. Na náměstí hlavního města Kos zvaném Plateia Platanou prý stojí platan, který zde tento vizionář údajně osobně zasadil, a pod jehož korunou přednášel svým žáků. Strom je ale ve skutečnosti příliš mladý, má pouze něco kolem 2000 let. Odsud Velmi nedaleko objevíte Rytířský hrad z období rytířů řádu sv. Jana. Nesmírně zajímavé je místní Archeologické muzeum, které uchovává mramorovou sochu Hippokrata zhotovenou zřejmě ještě za učencova života. Čtyři kilometry severně od Kosu leží úchvatné archeologické naleziště starověké obdoby dnešních fitcenter, Asklépio, které byla zasvěceno bohu Asklépiovi, patronu léčení. A malé doporučení od nás – pokud se vydáte na venkov, řekněte si místo vína o jeho vesnickou obdobu, dopio krasi. Je světle červené, velmi silné a svojí chutí připomíná sherry.


Marina Kos

Marina leží asi ¾ míle od městského přístavu jihovýchodně. Marina poskytuje mooringová lana, a k vašemu lůžku vás často doprovodí speciální člun. Úkryt zde naleznete velmi dobrý, snažte se ale uvázat na prvních dvou prstech od vjezdu, kde hrozí nejmenší vzdouvání při severních větrech. Všechna lůžka jsou vybavena elektřinou a nabízí i bloky s toaletami a sprchou. 

Přístav Kos

Koský přístav poznáte již z dálky podle pevnosti u jižní části vjezdu, a také minaretu ve městě. Zakotvěte přídí nebo zádí u mola na východní straně zátoky. Zde je přístav dobře chráněný před meltemi, ale v létě bývá hodně plný, lepší je tedy zaplout do nedaleké mariny. Jinak zde najdete veškeré potřebné služby.

Patmos

Ostrov Patmos má pro řeckou pravoslavnou církev mimořádný význam. V roce 95. n. l. zde připlul sv. Jan, a v jeskyni Apokalypsy měl zjevení, které pak nadiktoval svému učedníkovi. Jeskyni je možné navštívit v nádherném kostele Agia Anna z roku 1090. Již o dva roky dříve zde byl vybudován klášter. Tento ostrov tak přijímá návštěvníky s otevřenou náručí, zároveň si ale zachovává původní kouzlo a v neposlední řadě uklidňuje ducha. Pozoruhodné jsou především zdejší pláže, a také horská krajina, která přímo láká pohybem nenasycené jachtaře k pěším túrám. Velice lákavá je nejvyšší hora ostrova Prasino, dosahující 775 m n. m., odkud se prudce sklání k Egejskému moři. Nádherné město Patmos je již tradičně děleno na dvě části – přístavní Skalu dole a horní opevněnou Choru. Ze Skaly nahoru k Choře se vlní strmá cesta, která vás zavede k okázalým starým sídlům, kostelům, kaplím a klášterům. Nenechte si proklouznout mezi prsty nádherný chrám sv. Jana z roku 1088, obehnaný hradbami proti loupeživým pirátům. Mezi Skalou a Chorou leží klášter Apokalypsy se slavnou štěrbinou, odkud ke sv. Janovi promluvil Bůh, a také překrásné fresky a ikony.

Přístav Patmos

Patmoský přístav uvidíte již z dáli, hlavně díky pevnosti a klášteru nahoře na kopci. Nápadné jsou také roztroušené skalky a ostrůvky poblíž přístavu., na které je třeba být obezřetný. Kotví se v NW části zátoky přídí i zádí, ačkoliv kotvení zádí je výhodnější kvůli NW poryvům meltemi. Dno je tvořeno pískem, bahnem a trávou, kotvu udrží velice dobře. Kotvení je možné poblíž ústí zátoky v hloubce 6 – 10 m. Ve Skale naleznete veškeré potřebné služby, včetně dobře zásobených obchodů s nářadím, taveren nebo obchodů.

Kárpathos

Na Karpáthosu se stále žije postaru, a to navzdory nově vzniklému letiště, které na ostrov přilákalo množství turistů. Po vylodění na vás čeká pozoruhodná skalnatá krajina s vysokým horským hřebenem a nejvyšší horou Kalimni, měřící 1120 m. Pro hledače dosud málo poznaných koutů civilizace se na východě ostrova nachází vesnička Olimpos. Byla založena roku 1426 a od té doby je prakticky odříznutá od civilizace, stále zde tedy muže a ženy oblečené v tradičních krojích. Dostanete se k ní po zakotvení na východě ostrova a zdolání prudkého úseku podél hřebenu až do výšky 600 m n. m. Nádherná je též horská vesnice Aperi, která ještě koncem 19. století byla hlavním městem ostrova, a také prý na osobu nejbohatším osídlením v Řecku. Mnoho z vesničanů se odstěhovalo do Spojených států, kde zbohatlo a vrátilo se zpět. Vstupní branou na ostrov je samozřejmě půvabné hlavní město a přístav Karpathos, kde rybáři stále pletou své sítě původním způsobem a kde se opravdu vyplatí dát si k večeři čerstvě ulovenou a mistrně upravenou rybu.

Přístav Kárpathos

Zdálky uvidíte kříž na ostrůvku Patella, a také kupolu severně od venkovního větrolamu. Zakotvěte přídí nebo zádí na novém mole v jihozápadní části zátoky. Opatrní buďte na springy, které jachtaři občas napínají přes zátoku, a také na malou hloubku. Přes molo také foukávají poryvy meltemi, které způsobují vzdouvání, ráno se občas vyskytují poryvy z N – NE. Pozor na vzdouvání při jižním větru. Pokud uslyšíte sirénu, tak se nelekejte, bude to pravděpodobně papoušek, který žije na balkónu nad Café Kárpathos.


Potápění

Oblouk Achata, Karpathos

Tento impozantní, ale pouhé dva metry úzký oblouk se nachází zhruba 500 metrů severně od pláže Achata na Karpathosu. Z jedné strany je tvořen mohutným útesem, který se rozpíná z hloubky 20 m do zhruba 5 m pod mořem. Oblouk je dobře viditelný i z povrchu, a jako bonus naleznete poblíž velkou, mělkou jeskyni.

Vrak Thor Star, Pserimos

Obchodní loď Thor Star byla vybudována roku 1965, a v roce 1997 byla z dosud neznámých důvodů opuštěna u skalnatého ostrova Pserimos. Příď lodi odpočívá ve velmi mělkých vodách, v hloubce asi 5 metrů, takže je ponor vhodný o pro úplné začátečníky. Další části lodi se svažují níže a níže, až po hlavní můstek, který se zatavil ve 30 metrech. V okolí je navíc úžasná biodiverzita, mnoho ryb se utábořilo přímo v trupu lodi. Potkáte se zde s tuňáky, chňapali nebo štiky.


Jeskyně tuleňů, Rhodos

Jedná se o naprosto úžasnou a unikátní jeskyně, která začíná přímo na mořském povrchu a klesá až do hloubky 20 metrů. A čím je tato jeskyně tak výjimečná? V pravé poledne zde sluneční paprsky prostupují jejím stropem a klesají až na samotné dno, což vytváří přenádherné barvy a odlesky, a také fantastickou viditelnost. Na dně jeskyně se nacházejí průchody, kterými by mělo být možné proplout a dostat se zpět k povrchu volným mořem.

Doporučená trasa plavby

Pro bližší informace k trase a jednotlivým místům klikněte na ikonu v levém horním rohu mapy.

Doprava na Dodekanésy

Letecky

Do této odlehlé části Řeckých vod je pochopitelně nejvýhodnější letět. Nejvýhodnější je přistát na Kosu nebo Rhodosu, kde se nachází i mariny s charterovými společnostmi. Na Rhodos můžete letět z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic, cena jednosměrné letenky v plné sezóně začíná na zhruba 7000 Kč. Z letiště do mariny Kos to dělá přibližně 25 km, které autem zdoláte za zhruba půl hodiny. Mezinárodní letiště Rhodos dělí od mariny Mandraki podobná vzdálenost. Letiště se ale nachází také na Lérosu, Kássosu a nově také na Kárpathosu.