Jsou plachetnice škodlivé pro životní prostředí?

Jsou plachetnice škodlivé pro životní prostředí?

Plachtění je vynikající způsob, jak prozkoumat různé vody a poznat mnoho typů míst. Jsou však plachetnice škodlivé pro životní prostředí?

Plachetnice škodí životnímu prostředí hned v několika ohledech. Patří mezi ně emise oxidu uhličitého, různé dopady na životní prostředí a rušení mořské fauny a flóry. I když plachtění není pro životní prostředí nejhorší, je nezbytné, aby si jachtaři osvojili udržitelné postupy a zkoumali inovativní řešení, která zmírní jeho negativní dopady a zajistí ekologičtější budoucnost.

Podle mých zkušeností existují způsoby, jak snížit dopad naživotní prostředí a na vodu. Tím, že věnujete čas průzkumu svých činností, může mít největší význam pro to, abystese na své lodistali ekologicky šetrnými.

‍Jak plachetnice škodí životnímu prostředí?

Existuje dlouhý seznam věcí, kterými Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) přispívá k čištění životního prostředí a oceánů. Plachtění nebo plavba na lodi obecně tvoří jen malý zlomek těchto znečišťujících látek, ale i tak je důležité si uvědomit, jak se chováte.

Znečištění z lodního motoru

Použití lodního motoru je nutné, když se blížíte k přístavu nebo když chcete pomalu plout v místě bez plachet. Ve skutečnosti existují dva druhy znečištění z lodního motoru. Jedná se o tzv. emise uhlíku a hluk.

Oxid uhličitý přispívá k uhlíkové stopě ve světě. Předpokládá se, že čím více emisí skleníkových plynů vypouštíme z vozidel nebo jiných forem dopravy, tím více napomáháme globálnímu oteplování a zhoršování kvality ovzduší.

Nejlepším způsobem, jak přispět ke snížení uhlíkové stopy, je mít úsporný člun, protože většina z nich jezdí na fosilní paliva. Některé lodě se staví se solárními panely, které pomáhají pohánět loď, což by bylo vynikající pro snížení emisí uhlíku.

Co se týče hluku, například dvoutaktní a čtyřtaktní motory mohou být při provozu poměrně hlučné. Ty jsou škodlivé pro mořské živočichy a další vodní živočichy, kteří jsou na tyto hlasité zvuky citliví.

Škodlivé chemické látky

Při provozu lodí se do vody každý den dostávají různé chemické látky. Ty narušují chemické složení vody a mohou ji učinit kyselejší nebo zásaditější a způsobit, že škodí volně žijícím živočichům.

V oblastech, kde je velký provoz lodí, se také častěji vyskytují řasy. V kombinaci se sedimenty, které lodě pomáhají vykopávat, způsobují negativní dopady a narušují kvalitu vody.

Pokud používáte barvuproti znečištění , možná byste to měli přehodnotit . Ty představují nebezpečí pro mořské živočichy a vyluhují se do vody. Místo toho byste měli zvážit použití alternativy bez nátěru, jako je ultrazvukový nátěr proti hnilobě nebo jiné nátěry, které jsou bezpečné pro oceánské živočichy.

Jak plout ekologicky: Jak na ekologickou plavbu: komplexní průvodce

Poškození vodních organismů

Přikaždém plachtění hrozí, že při této činnosti dojde k poškození volně žijících živočichů v okolí . Jsou ovlivněny třemi různými způsoby, jako např:

  • Fyzicky
  • Chemicky
  • Biologicky

Fyzikální

Fyzickým poškozením se rozumí poškození volně žijících živočichů a veškeré vegetace vdůsledku používání kotev, najetí na mělčinu a chování živočichů v důsledku hluku. Patří sem také znečištění způsobené odpadky nebo dokonce rybářskými vlasci, které jsou ponechány ve vodě, aby je zvířata mohla pozřít nebo se do nich zamotat.

Naněkteré mořské živočichy, jako jsou kapustňáci, mají lodě přímý vliv . Nepohybují se ve vodě rychle a těžko se dostávají pryč od nebezpečí, pokud se na ně rychle řítí.

Chemické

Jakákoli chemická látka, kterou nastříkáte nebo aplikujete na loď, může být a bude vyluhována do vody. Patří sem také odpadní vody nebo jiné kapaliny vypuštěné do vody a ovlivňují posouzení životního cyklu (LCA). Život v oceánu je vystaven nemocem a rakovině způsobeným chemickými látkami ve vodě.

Mořská biologie

Kromě chemických problémů vevodě podléhají mořské organismy biologickým změnám. To znamená, že způsobuje obtížný dopad na životní prostředí a dokonce i smrt mořských živočichů, kteří se snaží přežít.

Přečtěte si další články o plachtění, tipy na plavby a destinace v našem magazínu.

Tipy, jak se při plachtění stát šetrným k životnímu prostředí

Být ekologicky šetrný na vodě má obrovský pozitivní dopad na podmořské ekosystémy a další dopady na životní prostředí. Můžete se také podívat na nejnovější trendy šetrného chování k životnímu prostředí online nebo na problémy životního prostředí a způsoby, jak proti nim bojovat.

Snížení uhlíkové stopy

Používání plachet bude při plachtění prioritou. Pokud je používáte většinu času, pak nepřispíváte k uhlíkové stopě a nevypouštíte oxid uhličitý.

Dalším způsobem, jak snížit uhlíkovou stopu, je lepší úspora paliva. Abyste měli lepší spotřebu paliva, možná budete muset snížit hmotnost nebo omezit počet osob na palubě lodi.

Energetická účinnost

Nejlepší obnovitelnou energií v rekreačním jachtingu je vítr, takže se ujistěte, že ho využíváte. Můžete se také poohlédnout po zařízeních na solární pohon, která vám pomohou udržet baterii lodi nabitou. Snažte se na palubě nepoužívat spoustu elektrické energie, která by vybíjela baterii a způsobila, že byste museli spustit motor.

Výběr ekologických kotev

Ukázalo se, že kovové kotvy mají dlouhou životnost. Do vody však vyplavují nikl a různé kovy, které jsou škodlivé pro mořské živočichy.

Zkuste se zaměřit na kotvy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a nevyplavují kovy do vody. Měli byste se také snažit kotvit v místech, která mají písčité dno, abyste nenarušovali mořský život.

Další úkoly, jak se stát ekologicky šetrným na vodě

Existuje několik dalších kroků, které můžete podniknout, abyste se při plavbě stali šetrnějšími k životnímu prostředí.

Pláže, které mají modrou vlajku

Pláže označené modrou vlajkou jsou takové, které dodržují přísné ekologické postupy. Patří mezi ně přístavy a oblasti, které dodržují udržitelná opatření na pomoc životnímu prostředí.

Chyť a pusť ryby

V závislosti na místě, kde rybaříte, si můžete udělat průzkum, jaké druhy ryb se příliš loví. Existujítaké roční období , kdy vrůzných oblastech nemůžete chytat určité druhy ryb. Měli byste se snažit chytat a pouštět rybya nepřehánět lov určitých populací.

Využijte služeb přístavu

Pokud můžete, snažte se využívat služeb, které nabízí marina, v níž se nacházíte. Pokud máte záchytnou nádrž, ujistěte se, že jivyléváte v marině, a používejte ekologické čisticí prostředky na toalety.

Vypouštění černé nádrže v oblastech citlivých na mořské prostředí není povoleno. Přičištění toalety a nádrže používejte schválené chemikálie, které jsou bezpečné pro vodu, a recyklovaný toaletní papír, aby se snadněji rozložil.

Dodržujte odstup od mořských živočichů

Pokud se vám stane, že uvidíte mořské živočichy, je nejlepší udržovat si odstup. Snímky zblízka jsou sice skvělé pro sociální média nebo osobní sbírku, ale riskujete, že mořským živočichům ublížíte nebo poškodíte jejich domov.

Můžete si vzít dalekohled, který vám pomůže udržet si odstup a pozorovat mořské živočichy z větší vzdálenosti. Na voděbyste také měli udržovat stálou rychlost a nesnažit se jet co nejrychleji, abyste nenarušili mořský život.

Tak na co ještě ček áte? Podívejte se na naši nabídku charterových lodí a vydejte se do některé z našich oblíbených jachtařských destinací.

Rád vám pomohu s výběrem lodi, kontaktujte mě.